Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Je možné podle vyplněného partnera automaticky likvidovat faktury vydané do různých řad účetních dokladů?

POPIS ŘEŠENÍ:

Ano, pokud výběr řady účetních dokladů, do níž se bude faktura likvidovat, závisí jen na vyplněném partnerovi v hlavičce faktury, pak je možné toto zajistit s využitím druhů pohybu.
V menu Číselníky\Druhy pohybu je možné nadefinovat určitý kód, u nějž uživatel vyplní řadu účetních dokladů a případně další předkontaci specifickou pro daného partnera. Tento stejný kód pak zadá i partnerovi do pole úč. likv na záložce Detail v Číselníku obchodních partnerů.
Při vyplnění tohoto partnera do faktury vydané se současně hned vyplní druh pohybu, podle nějž se řídí následná účetní likvidace této faktury.

ID: 13113
Datum: 21. 10. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: KopacekM
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2