Přihlášení

tematicky obrazek

Pokladna

PROBLEMATIKA

Je možné tvořit z modulu sklad pokladní doklady v modulu pokladna?

POPIS ŘEŠENÍ:

Ano, vše je závislé na parametru Tisknout pokladní lístek, který je možné nalézt v menu Moduly/Skladové hospodářství/Obsluha/Nastavení/Změna implicitního nastavení – na druhé záložce. Pro údaj “Ne” není možné pokladní doklad tisknout. Pokud se zvolí údaj “Ano”, pak se při výdeji v okně zadávání počtu kopií dokladů zpřístupní pole pro zadání čísla pokladního dokladu, systém pak vytiskne pokladní doklad s uvedeným číslem (max. 9místným) – originál + kopii. Zadá-li se “Se zápisem”, pak se po zadání čísla pokladny (eventuálně druhu pohybu pro účetní likvidaci pokladního dokladu) provede zápis pokladního dokladu do pokladní knihy + jeho tisk. Nevýhodou takového pokladního dokladu je, že jej není možné opravit, lze jej pouze stornovat. V případě zaokrouhlení se takto vytvořený doklad zaokrouhluje dle nastavení modulu Pokladna – záložky PRODEJ ZBOŽÍ (není tedy závislé na nastavení zaokrouhlení v záložce OBECNÉ – modulu Pokladna).

ID: 13501
Datum: 19. 05. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ondřej Vala
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2