Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

Je možné vytisknout znovu 1. upomínku, pokud jsme ji již jednou vytiskli?

POPIS ŘEŠENÍ:

Ano. Pokud byla první upomínka vytištěna, daná faktura se v nabídce Upomínky/1. upomínka k faktuře již nezobrazuje. Pokud je třeba první upomínku vytisknout znovu, pak je nutné v menu Odběratelské/Editace vydaných faktur najít danou fakturu a pomocí tlačítka Oprav vyvolat okno pro Opravu odběratelské faktury. V tomto okně je v levém dolním rohu pole Upom., zde je nutné nahradit číslo 1 číslem 0. Po této úpravě se bude faktura znovu nabízet k vystavení první upomínky.

ID: 5832
Datum: 26. 10. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ing. Martin Patera
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2