Přihlášení

tematicky obrazek

Evidence majetku

PROBLEMATIKA

Je možno opravit dosud nezařazenou kartu majetku?

POPIS ŘEŠENÍ:

Ano. Chce-li uživatel opravit kartu dosud nezařazeného majetku, je toto možno provést v nabídce Dlouhodobý majetek\Zobrazení karty. Zde se uživatel na záložce Seznam karet nastaví kurzorem na majetek určený k opravě a stiskne tlačítko Oprava.

ID: 13320
Datum: 12. 01. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rous
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2