Přihlášení

tematicky obrazek

Skladové hospodářství

PROBLEMATIKA

K čemu slouží parametr Adresné objednávky podstavového sortimentu?

POPIS ŘEŠENÍ:

Parametr se nachází v nabídce Skladové hospodářství\Obsluha\Nastavení\Změna implicitního nastavení\záložka 3. strana. Tento parametr zapíná možnost v Přijaté objednávce typu Adresná objednávka provést rezervaci sortimentu, který není aktuálně stavem na skladě. Parametr lze zapnout pouze při vypnutém parametru Předadresné objednávky a pouze za asistence mobilního konzultanta, protože tento parametr je uživateli standardně nepřístupný. Oproti předadresným objednávkám je tak umožněno rezervovat i sortiment, který není skladem, přehledně pouze v jedné objednávce, a není tak nutné sledovat dvě objednávky jako tomu je v předadresných rezervacích.

Po spuštění této funkcionality se v adresné objednávce nachází sloupce Požadované množství (celkové objednávané množství), Množství (disponibilní množství sortimentu) a Není stavem (rozdíl mezi požadovaným množstvím a množstvím, tzn. objednané množství sortimentu, který není na skladě). Uživatel tak bude zapisovat množství pouze do sloupce Požadované množství a zbylé dva sloupce se automaticky dopočtou na základě aktuálního stavu na skladě s ohledem na již zadané rezervace.

ID: 13397
Datum: 10. 03. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ondřej Vala
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2