Přihlášení

tematicky obrazek

Fakturace

PROBLEMATIKA

K čemu slouží parametr nesumarizovat za text v nastavení fakturace?

POPIS ŘEŠENÍ:

V případě zapnuté sumarizace účetních dokladů dodavatelských faktur (viz. popis sumarizace níže) je možné prostřednictvím tohoto upřesňujícího parametru nesumarizovat za text při vytvoření účetního dokladu nebrat v potaz rozdílný text v řádcích faktury a sumarizovat za ostatní kritéria.

Sumarizace  – u rozsáhlých faktur (např. 20 položek a více) je potřeba minimalizovat počet řádků v účetním dokladu při účetní likvidaci. Zapnutí tohoto parametru se součtuje před zobrazením účetního dokladu řádky se stejnými účty, středisky, srovnávacími znaky a textem. Pokud však uživatel rozsáhlé faktury nepoužívá, je výhodnější ponechat parametr vypnutý kvůli rychlosti systému. Je zde jeden rozdíl oproti fakturám odběratelským. Pokud je tento paramter vypnutý a u jednotlivých řádků dodavetelské faktury nejsou uvedeny informace důležité pro účetní doklad (např. středisko, účet nebo obchodní případ), tak se tyto řádky ignorují, tzn. doklad se bez ohledu na parametr sumarizuje.)

 

ID: 13586
Datum: 14. 07. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: KopacekM
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2