Přihlášení

tematicky obrazek

Zakázky

PROBLEMATIKA

Lze v nějaké sestavě porovnat plán zakázky se skutečností?

POPIS ŘEŠENÍ:

Porovnání plánu zakázky se skutečností je možné provést v sestavách plán a porovnání (Zakázky/Sestavy/Plán a porovnání). V této nabídce je možné zobrazit plán a jeho porovnání se skutečností z více pohledů (souhrně, detailně, po obdobích souhrně, po obdobích detailně). Např. v sestavě porovnání detailně si mohu zobrazit porovnání plánované a skutečné hodnoty kalkulačního vzorce za jednotlivé zakázky.

Pokud je v číselníku Plánů nastaven jeden z nadefinovaných plánů jako Základní plán, tak pro zobrazení dat se nemusí žádný plán vybírat a zobrazí se vždy ten, co má tento parametr zatržen, pokud bych si chtěl uživatel zobrazit jiný plán, tak může výběrem z číselníku.

Pokud nastane druhá  situace, kdy ani jeden z plánů není nastaven jako Základní plán, v tuto chvíli je potřeba vybrat plán pro zobrazení dat, jinak se data nezobrazí.

ID: 8878
Datum: 04. 09. 2012
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: KopacekM
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2