Přihlášení

tematicky obrazek

Manažer

PROBLEMATIKA

Lze zobrazit sumární částky přijatých a vydaných faktur od začátku roku i s jejich platbami?

POPIS ŘEŠENÍ:

Ano. K tomuto účelu slouží nabídka Obchod/Finanční přehled/Obecný přehled. Zde je možné si na první záložce Podmínka zadat datum, k němuž chce uživatel informace zobrazit. Lze zde také ovlivnit výpočet objemu objednávek editací parametru Objednávky včetně nabídek a faktur přijatých výběrem data, podle nějž budou faktury do nabídky vstupovat (Datum přijetí faktury, resp. Datum uskutečnění zdanitelného plnění). Na záložce Zobrazení dat pak může uživatel vidět sumární částky jednotlivých typů dokladů od začátku roku, resp. od začátku měsíce do data zadaném na záložce Podmínka. Po stisku tlačítka detail je možné nahlédnout na konkrétní doklady, které do částky vstupují.

ID: 12852
Datum: 05. 08. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Ondřej Vala
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2