Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Místo plnění a povinnost přiznat daň při pořízení a dodání zboží v EU v roce 2014

POPIS ŘEŠENÍ:

Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde je místo plnění a kdy je nutno přiznat DPH při pořízení zboží, dodání zboží (i s instalací nebo montáží) a přemístění zboží z / do jiného členského státu EU?

Pořízení zboží

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Povinnost přiznat daň nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno nebo ke dni vystavení daňového dokladu a to k tomu dni, který nastane dříve.

Dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko). Povinnost přiznat uskutečnění dodání nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno nebo ke dni vystavení daňového dokladu = den, kdy dodavatel vystavil daňový doklad a to k tomu dni, který nastane dříve.

Pořízení zboží z jiného členského státu s instalací nebo montáží

Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Povinnost přiznat daň nastává ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve.

Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží

Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Povinnost přiznat plnění nastává ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve.

Přemístění zboží z jiného členského státu

Místem plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Povinnost přiznat daň nastává dnem přemístění zboží do tuzemska.

Přemístění zboží do jiného členského státu

Místem plnění je místo kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko). Povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění plnění (ke dni přemístění majetku).

ID: 10621
Datum: 28. 04. 2014
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Plechata
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2