Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Možnost nastavení účtování vybraných mzdových složek na analytické účty dle zaměstnanců

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud je třeba v rámci účtů finančního účetnictví vést analytiku některých mzdových složek po zaměstnancích, je možné to realizovat po zapnutí parametru “Účetní doklad po pracovnících” v nabídce Obsluha / Nastavení / Změna implicitního nastavení / Strana 3. Pokud dojde k jeho nastavení, objeví se v Číselníku účetní likvidace (sloupec Data-soubory) na spodním okraji tlačítko “Účty pracovníků” a v gridu sloupec “Nerozpadat po pracovnících“.

Je-li třeba rozpadat pouze některé mzdové složky (nejčastěji např. půjčky či pohledávky), je nutné pole, která se rozpadat podle zaměstnanců nemají, ve sloupci Nerozpadat po prac. zaškrtnout. Na mzdovou složku, která se ale rozpadat bude, je třeba stoupnout kurzorem řádku a kliknout na tlačítko “Účty pracovníků“. Dojde k otevření formuláře, ve kterém je možné přidat pro každého zaměstnance řádek s přednastavením konkrétního analytického účtu. Po uložení celého Číselníku účetní likvidace se pak již účetní doklad generuje s rozpadem příslušných řádků vybraných složek na zadané analytiky.

ID: 12929
Datum: 05. 08. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rysova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2