Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Načítání účetních dat z faktur

POPIS ŘEŠENÍ:

Zdroj: Komora daňových poradců (https://www.kdpcr.cz/)

Načítání účetních dat z faktur

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další. Díky integraci s QR Platbou bude na faktuře jen jeden QR kód jak pro platební údaje, tak pro účetní data.

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Formát řetězce QR Faktury je navržen tak, aby byl kompaktní, co se velikosti obsažených dat týče. Výhodou navrženého formátu je relativně dobrá lidská čitelnost a potenciální rozšiřitelnost o specifické atributy.

Východiska pro integraci s QR Platbou

Na faktuře bude pouze jeden QR kód, nikoliv více:

  • Jeden QR kód splní dva účely – např. pro malé firmy umožní jak zaúčtování faktury, tak rovnou zadání platby přímo na mobilním telefonu apod.
  • Uživatelé nebudou zmateni ze dvou QR kódů.
  • Není potřeba řešit další fyzický prostor na faktuře.

Princip integrace

Řetězec QR Faktury je včleněn do řetězce QR Platby takto:

  1. Klíče, které jsou shodné v obou formátech (jak QR Faktura, tak QR Platba), jsou z řetězce QR Faktury vyjmuty a vloženy do řetězce QR Platby. Zvláštním případem je klíč „VS“ (QR Faktura), který se změní na „X-VS“ (QR Platba).
  2. Zbytek řetězce QR Faktury je URL-kódován tak, že všechny znaky ‘*’ jsou nahrazeny skupinou znaků ‘%2A’, dle standardu QR Platby.
  3. Takto URL-kódovaný řetězec QR Faktury je pak do řetězce QR Platby vložen jako hodnota klíče „X-INV“.
  4. Takto vytvořený výsledný řetězec QR Platby musí být validní dle standardu QR Platby:
  5. Musí obsahovat validní klíč „ACC“ (číslo účtu), který je v řetězci povinný.
  6. Celková částka (klíč AM) musí být kladná a ne delší než 10 znaků.

Z takto sestaveného řetězce je vygenerován QR kód, který je validní dle standardu QR Platby a navíc obsahuje hlavičkové účetní údaje z faktury. Takový QR kód bude označen jako „QR Platba+F“.

Pouze tehdy, kdy nebude možné dodržet standard QR Platby, bude na faktuře uveden QR kód vygenerovaný jen z řetězce QR Faktury bez jakékoliv integrace s QR Platbou. Takový QR kód bude na faktuře označen jako „QR Faktura“.

ID: 12957
Datum: 31. 07. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Plechata
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2