Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Nový daňový řád od roku 2011.

POPIS ŘEŠENÍ:

Ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 280/2009 Sb. nový zákon, kterým se bude řídit daňové řízení od roku 2011.

Ze změn, které přináší nový zákon č. 280/2009 Sb. do právní úpravy řízení před správcem daně, patří např.:

* Výzva k odstranění pochybností

Začátek 30denní lhůty je v současné době vázán na den podání, které vyvolalo pochybnosti správce daně. Účinností daňového řádu může lhůta započít nejdříve od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

* Odvolání proti platebnímu výměru

Odvolání proti platebnímu výměru na daň vyšší nemá v současné době odkladný účinek. To by se mělo změnit novelou zákona o správě daní a poplatků (poslanecký tisk 387). V novém daňovém řádu je pro rozdíl na doměřované dani stanovena náhradní lhůta splatnosti, a to až do okamžiku právní moci platebního výměru po ukončení odvolacího řízení.

* Lhůta pro vyměření a doměření daně

Je nyní a zůstane i nadále tříletá. Co se však mění, je její začátek. Zatímco nyní se stanoví od konce zdaňovacího období, ve kterém měl daňový subjekt povinnost podat daňové přiznání či hlášení, popř. daň zaplatit, nově začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou. Fakticky dojde k jejímu zkrácení.

* Pořadí platby daňových nedoplatků

V současné době se platby na účet daňového subjektu připisují v pořadí:

1. náklady řízení,
2. pokuty a penále,
3. zvýšení daně,
4. nejstarší nedoplatky daní,
5. běžné platby daní,
6. úrok.

Tento postup vede k tomu, že se nedoplatky na daních dále úročí. Podle daňového řádu mají mít úhrady v rámci jednoho daňového účtu následující prioritu:

1. nedoplatky na dani,
2. nedoplatky na příslušenství daně,
3. vymáhané nedoplatky na dani,
4. vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

Díky tomu se prioritně zaplatí nedoplatky na dani a dále se již neúročí.

* Pokuta za pozdní podání daňového přiznání

Může dneska činit až 10 % zvýšení daně v přiznání uvedené. Nově by měla být sankce počítána za každý den prodlení sazbou 0,05 % (u daňové ztráty 0,01 %). Minimálně bude vyměřena za prodlení delší než 5 pracovních dnů pokuta 500 Kč, maximálně 300 000 Kč.

ID: 5721
Datum: 15. 10. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Simona Plechatá
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2