Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Potvrzení o příjmech I v případě podání daňového přiznání

POPIS ŘEŠENÍ:

Jestliže zaměstnanec podal daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období a následně žádá o dávky státní sociální podpory, finanční úřad potvrzuje všechny započitatelné příjmy, které byly předmětem daňového přiznání. Dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře zaměstnavatel v tomto případě tyto příjmy nepotvrzuje, protože je uvedl na dokladu vystaveném jako podklad pro vyplnění přiznání k dani z příjmu. Potvrzují se jen příjmy, které v tomto dokladu nebyly obsaženy, z příjmů vedených v systému Byznys® jsou to zejména přeplatek na dani za předchozí rok a příjmy daněné srážkovou daní. Proto je možné v úvodní obrazovce sestavy Sociální pojištění/Potvrzení o příjmech I, která slouží jako příloha k žádosti o dávky státní sociální podpory, zaškrtnout pole Zaměstnanec podal daňové přiznání. Následný formulář v částce příjmů vyplacených zaměstnavatelem tuto skutečnost zohlední (tj. příjmy a1 Dokladu o výši ročního příjmu).

ID: 10584
Datum: 24. 04. 2014
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Bendova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2