Přihlášení

tematicky obrazek

Evidence majetku

PROBLEMATIKA

Přírůstek a technické zhodnocení

POPIS ŘEŠENÍ:

Účetně se odepisuje od měsíce podle nastavení Odepsat v měsíci zařazení. Pokud je odepsat v měsíci zařazení, tvoří se účetní odpis již z vyšší či nižší ceny (přírůstek +, úbytek -, technické zhodnocení +) v měsíci, ve kterém je přírůstek či zhodnocení zapsáno – tedy dle datumu. Pokud není odepsat v měsíci zařazení, mění se výše účetního odpisu až v měsíci následujícím po provedení přírůstku či zhodnocení.

Daňově se přírůstek i úbytek zohlední v měsíci následujícím po provedení přírůstku či zhodnocení bez ohledu na nastavení daňově odepisovat v měsíci zařazení.

Pokud je přírůstek či zhodnocení prováděno v měsíci, ve kterém již byly provedeny ostré účetní odpisy – zpětně se při provedení následujícího měsíce dopočítává rozdílná výše odpisu – do historie karty se zapíše jako další zápis pro dané období.

POZN: Nelze provést zpětně přírůstek či zhodnocení pokud jsou již provedeny ostré účetní období za poslední období roku.

ID: 10518
Datum: 16. 04. 2014
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Jan Vorisek
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2