Přihlášení

tematicky obrazek

Excellent

PROBLEMATIKA

Problematika: Generátor sestav – BW_Hodnota_Obratu_Prurezove

POPIS ŘEŠENÍ:

Popis řešení:

Vrátí obraty účtů dle argumentů za více firem (konsolidovane).

Syntaxe

BW_Hodnota_Obratu_Prurezove ( Obl_Firem; Rok, Analyza; Obl_Uctu; Obl_Obdobi; Obl_Stredisek; Obl_Radku_A; Obl_Zakazek; Obl_Pripad; Obl_Partneru )

Povinné :

Obl_Firem

Souvislá oblast obsahující názvy firem za které se mají obraty účtů načíst. V názvu firem je možné použít zástupné znaky.

Rok

Odkaz na jednu buňku obsahující název roku (2002H, 2003K)

Analyza

Odkaz na jednu buňku obsahující název analýzy z jejichž dat se mají obraty, účtů, nebo jejich zůstatky načís

Obl_Uctu

Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů načíst.

V čísle účtu lze použít zástupné znaky :

“ ? “ jakýkoli jednotlivý znak

“ * “ nula, nebo více znaků

“ # “ jakoukoli jednotlivou číslici

Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky :

Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501

Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten

Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020

Nepovinné :

Obl_Období

Souvislá oblast obsahující seznam hospodářských měsíců 1 až 12

Zadáním hodnoty argumentu 0 je vrácen u výsledovkových účtů obrat za předchozí rok (je-li dosažitelný) u rozvahových účtů počáteční stav hospodářského roku.

K získání zůstatku účtu je třeba v Obl_Obdobi vyjmenovat jednotlivé měsíce včetně hodnoty 0 – počátečního stavu u rozvahových účtů.

Obl_Stredisek

Souvislá oblast obsahující seznam středisek za které se mají obraty účtů sestavit. V názvech středisek lze použít zástupné znaky.

Obl_Radku_A

Souvislá oblast obsahující čísla řádků finanční analýzy. Neze použít zástupné znaky.

Obl_Zakazek

Souvislá oblast obsahující čísla zakázek. V definice lze použít zástupné znaky.

Obl_Pripad

Souvislá oblast obsahující čísla obchodních případů. V definice lze použít zástupné znaky.

Obl_Partneru

Souvislá oblast obsahující seznam obchodních partnerů za které se mají obraty účtů sestavit. V názvech obchodních partnerů lze použít zástupné znaky.

Poznámky :

Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši.

Seznam funkcí a jejich argumentů je dostupný přes nabídku Funkce

ID: 12473
Datum: 12. 02. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: JezekFr
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2