Přihlášení

tematicky obrazek

Excellent

PROBLEMATIKA

Problematika: Generátor sestav – BW_Hodnota_Obratu_Specialne

POPIS ŘEŠENÍ:

Popis řešení:

Vrátí obraty účtů stran MD, DAL účtů v měně účtování, nebo cizí měně.

Syntaxe

BW_Hodnota_Obratu_Specialne ( Firma; Rok; CZK_CM; Obl_Obdobi; Obl_MD; Obl_DAL; Co_Zobrazit )

Povinné :

Firma

Odkaz na jednu buňku obsahující název firmy za kterou se mají obraty účtů načíst.

Rok

Odkaz na jednu buňku obsahující název roku (2002H, 2003K)

Nepovinné :

CZK_CM

Odkaz na jednu buňku obsahující název měny. Zadáním “CZK”, nebo prázdného řetězce je vrácen obrat za měnu ve které je účtováno, nebudou vráceny obraty účtované v cizí měně. Zadáním cizí měny je vrácen obrat v cizí měně. Nerozlišují se malá a velká písmena. K zobrazení obratů bez ohledu na měnu nezadávejte odkaz na tento argument.

Obl_Obdobi

Souvislá oblast obsahující seznam hospodářských měsíců 1 až 12

Zadáním hodnoty argumentu 0 je vrácen u výsledovkových účtů obrat za předchozí rok (je-li dosažitelný) u rozvahových účtů počáteční stav hospodářského roku.

K získání zůstatku účtu je třeba v Obl_Obdobi vyjmenovat jednotlivé měsíce včetně hodnoty 0 – počátečního stavu u rozvahových účtů.

Pokud je v Obl_Uctu zadáno celé číslo účtu (dlouhé 6 znaků) a Obl_Uctu se odkazuje na jednu buňku :

91 v argumentu Obl_Obdobi vrátí český název účtu

92 v argumentu Obl_Obdobi vrátí anglický název účtu

93 v argumentu Obl_Obdobi vrátí německý název účtu

94 v argumentu Obl_Obdobi vrátí francouzský název účtu

95 v argumentu Obl_Obdobi vrátí název střediska v případě Obl_Stredisek odkazuje na jednu buňku s kompletní definicí střediska

Pojmenování účtů je vráceno podle toho jak je definováno v účtové osnově.

Obl_MD

Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů strany MD načíst.

V čísle účtu lze použít zástupné znaky :

“ ? “ jakýkoli jednotlivý znak

“ * “ nula, nebo více znaků

“ # “ jakoukoli jednotlivou číslici

Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky :

Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501

Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten

Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020

Obl_DAL

Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů strany DAL načíst.

V čísle účtu lze použít zástupné znaky :

“ ? “ jakýkoli jednotlivý znak

“ * “ nula, nebo více znaků

“ # “ jakoukoli jednotlivou číslici

Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky :

Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501

Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten

Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020

Co_Zobrazit

Odkaz na jednu buňku, která určuje v jaké měně se výsledná částka bude zobrazovat. Zadáním “CZK”, nebo prázdné hodnoty “” se zobrazí obrat v měně účtování. Zadáním zkratky cizí měny se zobrazí obrat v cizí měně.

Poznámky :

Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši.

Seznam funkcí a jejich argumentů je dostupný přes nabídku Funkce

ID: 12474
Datum: 19. 02. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: JezekFr
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2