Přihlášení

tematicky obrazek

Excellent

PROBLEMATIKA

Problematika: Generátor sestav – BW_Hodnota_Uctu_Partner

POPIS ŘEŠENÍ:

Popis řešení:

Vrátí obraty účtů dle obchodních partnerů.

Syntaxe

BW_Hodnota_Uctu_Partner ( Nazev_Firmy; Rok, Analyza; Obl_Uctu; Obl_Obdobi; Obl_Partneru )

Povinné

Nazev_Firmy

Odkaz na jednu buňku obsahující název firmy za kterou se mají obraty účtů načíst.

Rok

Odkaz na jednu buňku obsahující název roku (2002H, 2003K)

Analyza

Odkaz na jednu buňku obsahující název analýzy z jejichž dat se mají obraty, účtů, nebo jejich zůstatky načíst.

Obl_Uctu

Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů načíst.

V čísle účtu lze použít zástupné znaky :

“ ? “ jakýkoli jednotlivý znak

“ * “ nula, nebo více znaků

“ # “ jakoukoli jednotlivou číslici

Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky :

Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501

Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten

Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020

Obl_Období

Souvislá oblast obsahující seznam hospodářských měsíců 1 až 12

Zadáním hodnoty argumentu 0 je vrácen u výsledovkových účtů obrat za předchozí rok (je-li dosažitelný) u rozvahových účtů počáteční stav hospodářského roku.

K získání zůstatku účtu je třeba v Obl_Obdobi vyjmenovat jednotlivé měsíce včetně hodnoty 0 – počátečního stavu u rozvahových účtů.

Pokud je v Obl_Uctu zadáno celé číslo účtu (dlouhé 6 znaků) a Obl_Uctu se odkazuje na jednu buňku :

91 v argumentu Obl_Obdobi vrátí český název účtu

92 v argumentu Obl_Obdobi vrátí anglický název účtu

93 v argumentu Obl_Obdobi vrátí německý název účtu

94 v argumentu Obl_Obdobi vrátí francouzský název účtu

Pojmenování účtů je vráceno podle toho jak je definováno v účtové osnově.

Obl_Partneru

Souvislá oblast obsahující seznam obchodních partnerů za které se mají obraty účtů sestavit. V názvech obchodních partnerů lze použít zástupné znaky.

Poznámky :

Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši.

Seznam funkcí a jejich argumentů je dostupný přes nabídku Funkce

ID: 12472
Datum: 05. 02. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: JezekFr
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2