Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Reklamace zboží, které nebylo odesláno do EET (např. prodejce neměl povinnost) v době, kdy podnikatel již tuto povinnost má.

POPIS ŘEŠENÍ:

  1. Pokud tato situace nastane, podnikatel storno této transakce do EET neodesílá. A to z toho důvodu, že v EET není evidován samotný prodej.
  2. Pokud si ovšem zákazník za reklamované zboží odebere jiné a to ve vyšší hodnotě, tzn. dochází k doplatku, je prodávající povinen tyto transakce rozdělit. Nejprve provede storno reklamovaného zboží, které do EET neodešle. Shodně jako v první variantě. Následně je nutné z pohledu zákona a metodiky EET odeslat transakci z prodeje nového zboží, a to v celé její hodnotě.

Např.

  1. 12. 2016 zákazník zakoupil sportovní bundu v hodnotě 1 600 Kč.

– tato transakce proběhla v době, kdy prodejce ještě neměl povinnost tržby elektronicky evidovat, a tudíž ji do EET neodeslal.

  1. 03. 2017 zákazník sportovní bundu reklamoval a reklamace byla uznána v plné výši. V tento samý den si zákazník vybral jinou sportovní bundu a to v hodnotě 2 500 Kč.

– storno transakce ve výši 1 600 Kč do EET prodejce posílat nebude a vystaví pouze storno doklad k této transakci.

– nový prodej (byť z pohledu prodejce se jedná pouze o výměnu zboží s doplatkem) je dle metodiky EET nutné do EET odeslat v plné výši, tzn. ve výši 2 500 Kč a to vystavením nového dokladu.

ID: 13443
Datum: 31. 03. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Plechata
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2