Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 7. 2017

POPIS ŘEŠENÍ:

V souvislosti s novelou zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) je doplněna o následující položky:

 

1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata

Zprostředkování dodání investičního zlata je zakotveno v § 92b v odstavci 3, který zní:

„(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

 

3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji

Dodání nemovité věci v nuceném prodeji je zakotveno v § 92d v odstavci 2, který zní:

„(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

 

 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků

Poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce je zakotveno v § 92e v odstavci 3, který zní: „(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

 

6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Tato plnění jsou zakotvena v novém § 92ea, který zní:

„§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech

Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:

a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo

b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.“.

 

Ruku v ruce s touto novelou se nese i aktualizace pokynu k vyplnění kontrolního hlášení, ve kterém je uveden celý číselník kódů spolu s dalšími souvisejícími informacemi.

ID: 13548
Datum: 19. 06. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Plechata
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2