Přihlášení

tematicky obrazek

Pokladna

PROBLEMATIKA

Vstupuje účtenka do pokladní knihy?

POPIS ŘEŠENÍ:

Účtenka přímo do pokladní knihy nevstupuje.

Avšak vytváří se z ní pokladní doklad, v závislosti na nastavení parametru “Zapsat účtenky hromadně” z Implicitního nastavení modulu Pokladna:

A) Pokud je parametr aktivní, vytvoří se k více účtenkám jeden pokladní doklad – spuštěním nabídky Prodej zboží / Denní závěrka. Tato varianta je méně náročná na objem dat a počet pokladních dokladů. Avšak může být méně přehledná, než když existuje ke každé účtence právě jeden pokladní doklad.

B) Pokud parametr není aktivní, vytvoří se ke každé účtence jeden pokladní doklad. Tato varianta je přehlednější, avšak při velkém množství účtenek budeme mít v pokladně také velké množství pokladních dokladů.

 

 

ID: 13583
Datum: 25. 06. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Radek Hylán
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2