Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Výpočet příplatku za ztížené prostředí – nově přepočty dle úvazků

POPIS ŘEŠENÍ:

Od roku 2017 je do programu zabudována  úprava výpočtu výše příplatků za ztížené prostředí podle úvazku. Pokud je v Obsluha / Nastavení / Změna implicitního nastavení / strana 2 v položce pro příplatek za ztížené prostředí zvolena příslušná minimální sazba dle legislativy, přepočítává se při výpočtu příplatek ještě i podle úvazku zaměstnance zadaného v kmenové kartě tak, aby se při jiných úvazcích než 40 hodin v týdnu přepočítával (navyšoval) podle jiných nařízených režimů týdenní pracovní doby (tak, jako např. u dopočtu do minimální hodinové mzdy). Poměr navýšení je pak dán koeficientem podílu 40/38,75  nebo 40/37,5.

ID: 13380
Datum: 17. 02. 2017
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rysova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2