Přihlášení

tematicky obrazek

Bankovní operace

PROBLEMATIKA

Význam sloupce Označení v Hromadné pořízení a oprava příkazů k úhradě

POPIS ŘEŠENÍ:

Zobrazuje uživateli stav zpracování příkazu k úhradě. Může nabývat hodnot:
– prázdná hodnota – vytvořený příkaz k inkasu dosud nebyl vytištěn a nebyl odeslán do banky. Bude nabídnut k tisku (Neodesláno).
– hodnota B – příkaz byl vytištěn a odeslán do banky. Již nebude nabídnut k tisku a zobrazí se v likvidaci bankovního výpisu (Odesláno).
– hodnota Provedeno – příkaz byl již zlikvidován, nelze jej opravit ani vytisknout (Provedeno).

ID: 5835
Datum: 27. 10. 2009
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Michaela Housková
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2