Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Zadání odchodu maminky na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud zaměstnankyně odchází na mateřskou dovolenou 6 – 8 týdnů před očekávaným datem porodu, je třeba zaznamenat v Kmenovém souboru několik údajů, aby systém sám tuto dobu zaznamenával správně.

Na první straně Kmenové karty je třeba do pole Vynětí z evidenčního stavu vyplnit datum odchodu na mateřskou podle záznamu lékaře a zároveň do vedlejšího políčka vyplnit také důvod vynětí5″ Mateřská a rodičovský příspěvek. Z těchto údajů se dopočtou další data, která je možné zkontrolovat na záložce Mateřská dovolená. Na této záložce je nutné po narození dítěte zaevidovat datum narození, k němuž se pak v evidenčních listech započítává doba jako vyloučená a doba po tomto datu se již do vyloučených dob nezahrnuje.

Pokud se vše takto vyplní napřed v Kmenové kartě, bude systém sám při otevření Měsíčních údajů nebo při spuštění Zpracování / Výpočet mezd zapisovat záznamy do tabulky nemocí. Důvod nepřítomnosti MAT eviduje dobu mateřské dovolené a po uplynutí této doby pak sám plynule naváže záznamy MAT2 pro rodičovský příspěvek.

Pokud zaměstnankyně bude hned po skončení MAT žádat o čerpání dovolené při rodičovském příspěvku, ponechá se zaměstnankyně vyjmuta ze stavu s původním datem, jen se do měsíční karty zaznamená na záložku Nepřítomnost čerpání dovolené počínaje stejným dnem, kterým začíná rodičovský příspěvek. Půjde o jediný případ, kdy bude nepřítomnost a mateřská zadána na stejnou dobu duplicitně v obou nabídkách, přičemž se jedná o skutečný stav, kdy opravdu při rodičovské dovolené maminka namísto návratu do zaměstnání požádá o čerpání dovolené. Důvodem tohoto postupu je legislativa, kdy v tomto případě nedochází ke krácení dovolené za kalendářní rok (pokud tedy vůbec v daném roce dovolená za kal. rok vznikne tj. bude započtena doba odpracovaná, doba mateřské a čerpané dovolené alespoň 60 dnů) a zaměstnankyně má nárok na čerpání celoročního nekráceného nároku dovolené za daný rok.

Pokud by nepožádala o čerpání dovolené bezprostředně v návaznosti na skončení mateřské dovolené, měl by se nárok na dovolenou za kalendářní rok pokrátit o prvních 100 dnů nepřítomnosti a každých dalších 21 dnů o příslušné dvanáctiny nároku. I zde ale existuje možnost dovolenou vyčerpanou i později než po skončení mateřské přiznat v plném rozsahu, ale ze strany zaměstnance již nejde o nárok, ale o dobrou vůli zaměstnavatele.

ID: 12865
Datum: 29. 07. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rysova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2