Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Zadání prostojů

POPIS ŘEŠENÍ:

Jestliže chceme pracovníkům zadávat prostoje (na straně 2 měsíčního souboru) a údaj se zde nezobrazuje, je nutné nejprve zadat procenta pro výpočet náhrady z průměru. V Obsluze /Nastavení/Změna implicitního nastavení na straně 2 v údaji “Prostoje – náhrady % z průměru” se zadá požadované procento pro výpočet. V měsíčním souboru na straně 2 v údaji  “Prostoje – % z průměru” se zadá počet hodin a po potvrzení se zobrazí dotaz: Změnit také hodiny celkem? a po zadání Ano dojde k úpravě odpracovaných hodin o zadané hodiny  prostojů.

ID: 12959
Datum: 17. 08. 2016
Produkt: BYZNYS VR

Zpracoval: Pos
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2