Přihlášení

tematicky obrazek

Mzdy a personalistika

PROBLEMATIKA

Zkrácený úvazek dva dny v týdnu

POPIS ŘEŠENÍ:

Pokud je se zaměstnancem dohodnut zkrácený úvazek na méně dnů v týdnu, je vhodné vytvořit jeho vlastní turnusový režim. Pokud má firma v modulu Mzdy a personalistika na Strana 2 zapnutý parametr Použití turnusů a zároveň parametr Rozšířené turnusy, je možné v nabídce Data-soubory / Číselník turnusů vytvořit nový kalendář. Po stisku tlačítka Přidej, označení turnusu a zadání názvu je třeba napřed určit, zda svátek, který připadne na pracovní den v zadaném turnusu, bude zaměstnanec jako svátek čerpat, nebo zda bude chodit do práce – podle toho se zaškrtne/nezaškrtne vedle názvu parametr “Fond včetně svátků”.

Poté se pokračuje v zadání turnusu ve spodní části, kdy název pole P označuje počet dnů, které jdou po sobě a jsou stejné i z hlediska délky dne. T označuje typ dne, má jen hodnotu P jako pracovní den nebo V jako volno. Hod pak označuje délku jednoho dne.

Příklad A: zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek 16 hodin v týdnu s tím, že v pondělí pracuje 9 hodin a v úterý 7 hodin. Turnusový režim pak bude zadaný jako

P1:  1     T1:  P     Hod1:  9,   v druhém řádku bude P2: 1   T2: P   Hod2:  7,   ve třetím řádku pak bude zbytek dnů volna do dalšího začátku tedy P3: 5  T3: V  Hod3:  0

Příklad B: dtto, ale pracuje v pondělí i úterý po 8mi hodinách

P1:  2   T1:  P     Hod1:  8,    v druhém řádku bude P2:  5   T2:  V   Hod2:  0 

Aby se hlídala zároveň pouze poměrná část minimální mzdy, do Kmenové karty se do úvazku zadá také zkrácený rozsah 16/40 a dle toho se bude přepočítávat i potřebná výše minimální mzdy. Do základní mzdy při měsíčním platu se u takovýchto zaměstnanců pořizuje jeho dohodnutá nekrácená ani nenavýšená měsíční výše (zadá se tolik, kolik má dostat při dohodnutém turnusu dvou dnů). Při hodinové odměně se zadá pouze tato hodinová sazba, zbytek se počítá z odprac. hodin.

ID: 13314
Datum: 23. 12. 2016
Produkt: BYZNYS VR + BYZNYS Win

Zpracoval: Rysova
Moduly:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2