Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost Dopravní podnik města Pardubic zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu pro město Pardubice a okolí. Na počátku listopadu 2005 bylo vedením společnosti rozhodnuto o implementaci Byznys ERP.

Předimplementační příprava  Byznys  ERP ve společnosti probíhala v měsíci listopadu 2005. V této fázi definoval uživatel své požadavky na nový informační systém a tyto byly jako stěžejní body implementace v předimplementační přípravě uvedeny včetně navrhovaného způsobu řešení. Z požadavků vyplynula nutnost vytvoření speciálních programových úprav přímo pro uživatele. Také byl stanoven harmonogram implementačních prací. Po potvrzení tohoto materiálu byla na konci listopadu zahájena implementace systému.

Implementační práce probíhaly jak v sídle společnosti DPMP prostřednictvím konzultanta zhotovitele, tak byly programovány požadované uživatelské úpravy v sídle společnosti J.K.R.. Vzhledem k tomu, že uživatel požadoval zahájení rutinního provozu v  Byznys  k 1. 1. 2006, probíhaly v průběhu prosince 2005 všechny potřebné přípravné práce včetně školení obsluhy. Významnou roli v úspěšném nasazené nového systému sehrál zodpovědný přístup obsluhy, kdy si jednotliví pracovníci pečlivě v testovací instalaci systému vyzkoušeli zpracování své agendy a měli již v průběhu přípravy konstruktivní dotazy. Na konci měsíce prosince byl proveden zkušební převod dat, aby se předešlo možným komplikacím při ostrém nasazení systému.

K ostrému nasazení systému a zahájení rutinního provozu skutečně došlo na počátku ledna 2006. Byl proveden převod dat a veškerá potřebná nastavení. Následně probíhal v místě uživatele dohled nad rutinním provozem prováděný konzultantem zhotovitele. Byly předány požadované programové úpravy a konstatována jejich funkčnost.  Byznys ERP byl předán uživateli do rutinního provozu dne 9.1.2006. Následně dále probíhal dle oboustranné dohody dohled nad rutinním provozem.

Hlavní přínosy řešení

  • oproti předchozímu zpracování výrazné zjednodušení a volitelnost výstupů
  • propojení se skladovým a mzdovým systémem na bázi přenosu účetního dokladu
  • funkce automatického rozpuštění režií
  • evidence zakázek včetně jejich dalšího vyhodnocování

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 16. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 10. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 2. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 4. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2