Přihlášení

tematicky obrazek

Firma Transcentrum automotive logistics byla založena v roce 1990. Jejím předmětem činnosti je zejména vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilová doprava a zasilatelství a mnoho dalších čiností související s tímto oborem, jako je přeprava nadrozměrných a nebezpečných nákladů, skladování, logistika a autoopravárenství.

 

Společnost  využívala pro vedení své ekonomické agendy systém na platformě MS-DOS. V souvislosti s rozvojem a modernizací informačního systému této společnosti bylo vedením společnosti rozhodnuto o nasazení Podnikového Informačního Systému Byznys včetně modulu Dopravy, který je pro tuto společnost stěžejním a to nejenom vzhledem činnosti podníkání této společnosti, ale i vzhledem k rozsahu (cca 150 automobilů) v jakém tuto činnost provozuje. Podnikový Informační systém Byznys, sjednocuje kompletně ekonomickou, obchodní i provozní agendu společnosti do jednoho kompaktního celku.

 

Úvodní část implementace tohoto systému byla tvořena Předimplementační přípravou. Tato definovala průběh Implementace, její rozsah, termíny a datové toky. V průběhu Implementace systému Byznys  proběhlo školení uživatelů, testovací dny v rámci kterých se simuloval reálný provoz v systému Byznys, dále naplnění datové základny (převod datové základny z původního systému), tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů.

 

Hlavní přínos řešení

  • Zavedení kompaktního systému s možností řízení a sledování dopravy společnosti, zprůhlednění této činnosti
  • Přechod na kompatibilní systém na platformě MS-Windows

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 12.000 ročně
  • Faktury vydané – cca 5.000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 40. 00 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 3. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2