Přihlášení

tematicky obrazek

ZÁKAZNÍCI BYZNYS ERP V NEZISKOVÉM SEKTORU

Byznys ERP je řešením, kromě hospodářských, také pro neziskové organizace a vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví, které mají specifické požadavky nejen na vedení účetnictví, ale také obecně na evidenci jednotlivých agend v rámci jejich hlavní i hospodářské činnosti. Systém na tyto specifické požadavky reaguje počínaje prvotní evidencí, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu.

 

BYZNYS ERP zákazníci neziskovky

 • Konzultanti Byznys Software se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na:
 • Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí Byznys ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky.
 • Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz.
 • Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti.
 • Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému

 

Mezi uživatele podnikových informačních systémů Byznys ERP patří mimo jiné i společnosti:

 

 • Městská nemocnice Městec Králové
 • 1. základní škola Příbram – výuka a vzdělávání dětí a mládeže
 • Muzeum T.G.M. Rakovník – muzeum zaměřené na oblast Rakovnicka. Spravuje díla T. G. Masaryka a literaturu týkající se této osobnosti a celé rodiny.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby – Hlavní náplní činnosti VÚŽV je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby.
 • Divadlo Příbram – provoz divadla a kina
 • Středočeské muzeum – patří mezi nejmladší regionální muzea, Kromě získávání  muzejních  předmětů a vytváření  podmínek  pro  jejich  zpracování a uložení rozvinul Vlastivědný odbor bohatou činnost osvětovou, jeho členové spolupracovali s širokým okruhem dobrovolných  pracovníků  i s odbornými institucemi v  oblasti památkové  péče a ochrany přírody. Součástí programu se stal i  velkorysý záměr na záchranu chátrajícího roztockého zámku, v té době užívaného státní statkem. 

 

Více se o možnostech, které nabízejí podnikové informační systémy Byznys ERP v oblasti dopravy, logistiky a spedice, dozvíte v sekci BYZNYS ERP/Oborová řešení/Neziskové a příspěvkové.

Seznam všech referencí v oblasti:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2