Přihlášení

tematicky obrazek

Městská nemocnice Městec Králové poskytuje akutní péči v základních oborech – vnitřním lékařství a chirurgii, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče. Nabízí zdravotní služby v 15 specializovaných ambulancích. Specialitou nemocnice je zajišťování komplexnosti služeb pro pacienty vyžadující následnou, dlouhodobou a rehabilitační péči na všech úrovních (OCHRIP, ONP, Rehabilitace, PZSS).

 

 

Ve společnosti Městská nemocnice Městec Králové bylo realizováno nasazení  Byznys ERP pro účely sledování obchodní, skladové a ekonomické agendy. Společnost Městská nemocnice Městec Králové používá pro sledování agendy pacientských poplatků specializovaný software. Z tohoto důvodu byl navrhnut a vytvořen převodový můstek pro import záznamů z používaného systému do účetní agendy systému Byznys ERP.

 

Samotnému nasazení podnikového informačního systému Byznys ERP předcházela analýza požadavků uživatele na nový informační systém v písemné formě – předimplementační příprava. Ta obsahovala řešení požadavků uživatele, harmonogram prací, zadání pro převod dat a další. Vlastní implementace byla z praktického hlediska rozdělena do dvou základních bloků – školení jednotlivých pracovníků po konkrétních modulech s důrazem na vnitrofiremní procesy na demo datech. A vlastní implementaci do infrastruktury Městské nemocnice Městec Králové.

 

Modul pokladna je v rámci Městské nemocnice Městec Králové využíván zejména k úhradě lékařských poplatků, ale je i uzpůsoben pro evidenci cenin, hotovosti a přiznaných důchodů ve vazbě k jednotlivým pacientům. Po předání byl spuštěn rutinní provoz ekonomické i skladové agendy včetně konfigurace a parametrizace systému Byznys ERP.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • Možnost sledování šarží a dat exspirace skladového sortimentu.
  • Jednosměrné propojení se systémem zdravotních poplatků
  • Provázání jednotlivých agend
  • Sledování nákladů a výnosů dle jednotlivých středisek

 

Datová základna

 

  • Faktury vydané – cca 1 000
  • Faktury přijaté – cca 1 000
  • Pokladní záznamy – cca 4 000
  • Mzdové karty – cca 300
  • Skladové doklady – cca 1 000


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2