Přihlášení

tematicky obrazek

Muzeum T.G.M Rakovník   je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, se sbírkovým fondem zaměřeným na daný region, který je prezentován expozicí v Rakovníku v Palačíku plaských cisterciáků. Nejvýznamnější pobočkou muzea je Muzeum T. G. Masaryka v Lánech s expozicí prvního československého prezidenta, kde je prezentována také Masarykova rodina, ale i československé legie a období první republiky. V dalším lánském objektu je představena historie Českého červeného kříže a osobnost Alice G. Masarykové.

 

Popis realizace:

Podnikový informační systém třídy BYZNYS byl implementován na vedení muzea v hospodářsko – správním oddělení. Před vlastní implementací definoval uživatel oblasti, které má nový informační systém splňovat, byl stanoven rozsah převodu dat, zjištěn stav HW a stanoven časový harmonogram implementace. V součinnosti s garantem byl připraven plán školených oblastí a osob, na jehož základě byli vyškoleni jednotliví uživatelé v práci s informačním systémem.

Před rutinním provozem byl proveden převod dat ze stávajícího systému. Některá data pořídil uživatel do systému ručně pomocí nabídek k tomu určených.

První doklady pořídil uživatel za účasti konzultanta zhotovitele – tzv. provoz pod dohledem.

Hlavní přínos řešení:

  • Přenos dokladů mezi oddělenými stanicemi (pokladna vs. účetnictví)
  • Nahrazení evidence na platformě DOS v moderním prostředí.
  • Možnost snadného převodu požadovaných výstupů do programů MS Office.
  • Možnost snadné grafické úpravy tiskových formulářů.

Datová základna:

Faktury vydané:  cca 500 ročně
Faktury přijaté:  cca 2. 000 ročně
Pokladní záznamy:  cca 500 ročněKontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2