Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost Český národní podnik se pod značkou Manufaktura zabývá designem, výrobou a prodejem širokého sortimentu tradiční české řemeslné výroby.

 

Společnost Český národní podnik provedla na přelomu let 2003/2004 výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce. V březnu 2004 byl definitivně zvolen produkt společnosti Byznys software, systém Byznys . Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

 

Základním kamenem pro úspěšnou realizaci přechodu na nový PIS se v průběhu Předimplementace ukázala být potřeba sledování konkrétních obchodních akcí a to jak z hlediska finančního, tak i evidenčního, což v systému Byznys zabezpečuje tzv. „Obchodní případ“. Současně bylo nutné zabezpečit datovou komunikaci mezi centrálou a jednotlivými prodejnami, jenž jsou nadále provozovány na DOSovské aplikaci tedy Byznys 4.4. Základem databáze se stala agenda centrály, jenž byla doposud provozována též na produktu společnosti Byznys software a to na platformě DOS. K ní byla samozřejmě sehrána data z jednotlivých poboček, provedena údržba dat a celá upravená databáze převedena do SQL databáze.

 

Uživatel též vznesl požadavek na potřebu komplexního sledování skladové agendy z pohledu manažera. K tomuto účelu bylo navrženo a zrealizováno několik databázových dotazů pro MS Excel. Samozřejmě bylo též provedeno odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • Možnost velmi detailního sledování toku zboží a dokladů
  • Komplexní analýza prodeje pomocí komunikace s MS Excel

 

Datová základna

 

  • Finanční účetnictví – cca 15. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 5. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 2. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 5. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 20. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2