Přihlášení

tematicky obrazek

logo-jednota-cbJednota, spotřební družstvo České Budějovice, je firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb. Je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum, družstvo a patří mezi největší spotřební družstva v České republice.

V roce 2005 začala Jednota v Českých Budějovicích hledat nový informační systém, který by plně a vyhovujícím způsobem pokryl řízení procesů jak na prodejnách a provozovnách, tak na centrále společnosti. Těmto požadavkům vyhověl projekt nasazení PIS založeného na propojení systému BOSS a Byznys a byl vybrán pro nasazení v této společnosti.

 

V únoru 2006 byla zahájena první etapa implementace, a to Předimplementace. V rámci této etapy byl detailně zanalyzován současný stav a zpracovány požadavky uživatele na nový PIS. Po dohodě s uživatelem byl navržen harmonogram postupného nasazení informačního systému:

 

  • Zprovoznění modulů Mzdy a personalistika a Evidence majetku od 1.1. 2007
  • Zprovoznění ostatních modulů Byznys paralelně s nasazením systému BOSS na velkoobchodě, kdy bylo potřeba spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. Ekonomická část systému Byznys (tj. moduly Finanční účetnictví, Pokladna, Banka, Fakturace) byla tedy spuštěna v září 2007.
  • Nasazení manažerského modulu Excellent, vytvoření reportingového centra.

 

V rámci implementace byly realizovány i uživatelské úpravy potřebné pro řešení specifických činností uživatele – např. evidence nájemních smluv, hromadné zpracování evidence majetku, likvidace faktur v konkurzu, dodatečné opravy v bankovním výpisu, hromadné platby REMADV apod. a zejména propojení se systémem BOSS Enterprise na principu dávkových přenosů.

 

V přípravě je implementace Byznys BI – OLAP řešení pro analýzu dat v rozsahu datových kostek pro obchod a ekonomiku společnosti. Počet uživatelů systému Byznys: 38, Mzdy pro 1000 zaměstnanců. Zpracování dat probíhá na centrále společnosti v Českých Budějovicích.

 

Hlavní přínosy řešení

  • komplexní řešení informačního systému dosaženého propojením specializovaného obchodního systému BOSS Enterprise a Byznys
  • modifikace zpracování dle požadavků uživatelů a vytvoření aplikací na míru pro zapracování speciálních požadavků
  • připravenost datové základny pro manažerské výstupy a obchodní statistiky s využitím společných datových skladů plněných z obou systémů

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 150. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 19. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 80. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 17. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2