Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost Marco Polo se zabývá prodejem atlasů, map, cestovních knih, plánů měst a průvodců. Společnost byla založena v roce 1999 a má v současné době zaměstnáno okolo 30 lidí.

 

 

Nasazení systému Byznys předcházela předimplementační příprava, která analyzovala stávající datovou základnu v systému na platformě DOS. V průběhu předimplementace byla provedena podrobná analýza uživatelských požadavků pro návrh přídavných aplikací „šitých“ uživateli na míru. Jednalo se především o aplikace zabezpečující automatické generování čísla komisního skladu a s ním dalších navazujících číselníků a automatické generování skladových dokladů a jejich účetních předkontací. Data byla do systému převedena za pomocí standardní datové pumpy vytvořené pro přechod na nový systém. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz obzvláště v oblasti uživatelských nadstaveb. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost systému Byznys  v rutinním používání.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • Komplexní řešení uživatelských nadstaveb v oblasti komisních skladů a sjednocení uživatelských aplikací do jednoho systému.
  • Díky transakčnímu zpracování na platformě SQL Serveru byla výrazně zvýšena bezpečnost datové základny, jejíž objem se rok od roku neustále zvyšuje.
  • Umožnění vzdáleného přístupu obchodním zástupcům společnosti a odbourání dávkových přenosů dat mezi centrálou a pobočkami.
  • Obsluha výrazně oceňuje komunikativnost systému s nástroji MS Office, kam především patří vytváření e-mailových zpráv, používání šablon MS Word a přenos podkladů do MS Excel.

 

Datová základna

 

  • Finanční účetnictví – cca 197. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 7. 700 ročně
  • Faktury přijaté – cca 1. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 500 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2