Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost Marimex CZ poskytuje své služby v oblasti bazénové techniky. Společnost Marimex CZ provedla výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce.

 

Následně byl definitivně zvolen produkt společnosti Byznys software, systém Byznys ERP. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Základem databáze se stala agenda centrály, na platformě DOS. Tato databáze byla převedena do databázového stroje MS SQL jako součást Implementačního procesu. Vzhledem k tomu, že společnost MARIMEX CZ dodává sortiment také do sítí marketů, bylo nutné též zprovoznit tzv. EDI komunikaci, jež systém Byznys ERP standardně podporuje. Samozřejmě bylo též provedeno odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • možnost detailního sledování průběhu jednotlivých obchodních akcí
  • komplexní analýza prodeje
  • EDI komunikace

 

Datová základna

 

  • Finanční účetnictví – cca 10. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 2. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 2. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 1. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 5. 000 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2