Přihlášení

tematicky obrazek

Firma Nohel Garden největším dodavatelem zahradnických potřeb v ČR a SR. Byla založena v roce 1991 a její sídlo je v Budínku, nedaleko Dobříše. Zázemí firmy tvoří moderní a víceúčelový sklad, o rozloze 9 000 m² kryté skladovací plochy včetně vzorkovny a potřebného zázemí, s možností dalšího rozvoje. Firma spolupracuje s českými i zahraničními dodavateli. Pobočka firmy je také na Slovensku.

 

 

Společnost ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN se rozhodla implementovat nový informační systém, neboť software DOS platformy CESAR už nebyl schopen pojmout množství dat, které společnost vzhledem k neustále rostoucímu objemu a rozsahu činnosti exponenciálně narůstá. Spolu s tímto softwarem se vedla agenda odděleně, dle potřeb jednotlivých oddělení a nebyla tak centralizovaná do jednotné informačně hodnotné sítě a databáze.

 

Situaci měl vyřešit ERP systém  Byznys, který si společnost vybrala na základě kladných referencí ostatních uživatelů a také díky tomu, že je systém uživatelsky modifikovatelný na míru konkrétním potřebám uživatele a je tak schopen jej komplexně uspokojit.

 

Integraci zahájila rozsáhlá analýza potřeb společnosti, která byla zanesena do předimplementační přípravy. Implementační práce se dotkly 60 uživatelů na různých úrovních, od skladníků, řadových účetních až po majitele společnosti. Samotná implementace byla rozdělena do dvou samostatných fází v délce jednoho a půl roku, což oběma stranám poskytlo dostatek času pro plnohodnotnou integraci systému do prostředí firmy. Vzhledem k důsledné analýze a stanovení priorit a úprav dle přání zákazníka nedošlo po celou dobu implementace k výraznému omezení chodu společnosti a postupné implementační kroky nebyly narušeny žádnou nepředvídatelnou okolností. Po centrálním proškolení jednotlivých uživatelů v oblastech, které jim příslušely byly několikanásobně cvičně převedeny datové zdroje stávajícího podnikového systému. Následné kontrolní a testovací dny na reálných datech spolu s úpravami a parametrizací sytému na míru zákazníkovi dovolily, aby byl pod dohledem pracovníků společnosti Byznys software zahájen reálný provoz.

 

Zcela prioritním požadavkem společnosti Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN bylo komplexní podchycení toku dokladů obchodního okruhu, a to zejména v části od objednávky po konečnou fakturaci. Proto společnost J.K.R. vytvořila několik úprav, a to zejména v částech plnohodnotné komunikace s externími softwarovými produkty, které jsou součástí firemních procesů do dnešních dnů. Ke spolupráci na daném projektu byli přizváni i jiní poskytovatelé softwaru, kteří svou specializací na konkrétní oblasti, jako například WMS řešení společnosti BARCO, pomohli ke komplexnímu řešení a zajištění potřeb zákazníka. Tomáš Kubíček ze společnosti Barco říká: „WMS znamenala významný posun v automatizaci procesů. Systém automaticky řídí proces doplňování vychystávacích míst. Procesy rezervace zboží do objednávek a dorezervace do neúplně rezervovaných objednávek při příjmu či zaskladnění chybějícího zboží probíhají automaticky, a to s ohledem na význam a prioritu zákazníka. Dochází rovněž k automatickému zpracování dokladů. Poté co je objednávka vychystána, se automaticky vytiskne dodací list a faktura.“ Dále k tomu dodává: „Důležitým přínosem pro rutinní provoz skladu je, že systém skladování je zcela nezávislý na lidském faktoru. Výkon skladu není závislý na znalostech skladníků a jejich přehledu o skladu. Schopnost vychystávat řádně a včas nezávisí na tom, zda je někdo nemocný či si vzal právě dovolenou. V tuto chvíli skladníci již nemusí přemýšlet, kde co je. Systém je sám naviguje na správnou lokaci. To má velký význam i pro zaškolení a zapracování nových skladníků. Noví skladníci po zaškolení práce s terminálem jsou schopni podávat stejnou práci, jako již zkušení skladníci a není nutno čekat delší dobu, až skladník získá přehled o skladu a sortimentu.“

 

Díky dobré spolupráci všech stran, včasnému podchycení potřeb a důsledné přípravě, lze konstatovat, že integrace  Byznys ERP ve společnosti Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN proběhla naprosto dle očekávání v souladu se všemi pravidly a smluvenými podmínkami. Společnost Ing. Petr Nohel NOHEL GARDEN dnes nadále spolupracuje s Byznys software  a společně reagují na nové podněty a potřeby společnosti. Lze říci, že jde o vzorové splynutí růstu společnosti a jejího ERP systému v praxi.

 

V současné době obě společnosti nadále spolupracují na rozvoji a vývoji dalších, zejména nově vzniklých řešení, která s sebou přinesla a nadále přináší rozšiřující se činnosti a aktivity společnosti Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN. Byznys software nadále poskytuje plnou podporu zákazníkovi, a to jak v zajištění konzultačních návštěv konzultanta, který je danému projektu od počátku přidělen a zná tak potřeby společnosti, dále zajištěním aplikace nových zakázkových rozšíření v rámci CRM řešení. Do budoucna se plánuje zavedení pravidelných setkání projektového týmu včetně podpory technického zázemí se zástupcem Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN, které si za cíl klade komplexní podporu a zpracování nových potřeb zákazníka.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • Centralizace a následná jednotnost toku dokladů obchodního okruhu, která spočívá v podchycení externích vstupů možnosti objednávání (e-shop, EDI komunikace, telefonické i písemné objednávky…), následné automatické zpracování s četnými rozhodovacími kritérii, která slouží pro sofistikovanou podporu zajištěnosti zboží s následným expedičním příkazem.
  • Oboustranné zpracování stavu realizace jednotlivých objednávek po ukončení vyskladnění. Dále nakládky na vozidlo a následné automatické tvorbě dodacích , balících a expedičních listů a samotné automatické fakturace dle dílčí parametrizace na úrovni nejnižšího možného detailu. Tedy samotného jednotlivého zákazníka spolu s integrací Tiskového manažera, který je schopen pro kteréhokoliv zákazníka parametrizovat vzhled, počet kopií, způsob a směr tisku potřebných dokumentů. To vše tvoří ucelené komplexní řešení s minimalizací ručních vstupů a tím minimalizací lidského faktoru.

 

Datová základna

 

  • Finanční účetnictví – cca 140. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 100. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 15. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 10. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 15. 500 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2