Přihlášení

tematicky obrazek

Velkoobchodní a výrobní společnost Sapho působí na trhu sanitární techniky a vybavení koupelny od roku 1990. Nabídka firmy zahrnuje sortiment 50 tuzemských a téměř 100 zahraničních výrobců. Distribuce nabízených výrobků je zajištěna prostřednictvím sítě specializovaných prodejen v České a Slovenské republice.

 

 

Společnost SAPHO využívala pro vedení své podnikové agendy již nevyhovující informační systém, který nedokázal uspokojit zvyšující se nároky rozvíjející společnosti. Proto vedení společnosti SAPHO s.r.o. rozhodlo o nákupu podnikového informačního systému Byznys.

 

Úvodní část implementace tohoto systému byla tvořena Předimplementační přípravou, která integrovala procesní postupy společnosti, zmapovala současný stav datového základny společnosti a navrhla a definovala postupy a principy nových datových toků v systému Byznys.

 

V průběhu Implementace systému byl systém postupně uváděn do chodu, uživatelé absolvovali školení a byl zahájen rutinní provoz pod dohledem v systému Byznys. V rámci tohoto provozu pod dohledem byla naplněna datová základna z dat předchozího systému a podružných evidencí a tvořeny již reálné doklady a záznamy. Důležitou a zároveň neocenitelnou se stala spolupráce členů implementačního týmu za uživatele, který své požadavky a nároky na ERP systém dokázal věcně formulovat.

 

Pro sledování zboží na skladu byl systém upraven dle požadavku zákazníka, aby bylo možné sledovat skladové lokace, navrhovat optimální cestu skladníka při vyskladňování. Další dodatečně naprogramovanou funkčností je možnost generace vydaných objednávek na sortiment s ohledem na objemy prodejů jednotlivých sortimentů za poslední 3, 6, nebo 12 měsíců. Velký přínos a zjednodušení práce, pak přinesla podpora nákupčích, která byla vypracována dle zadání na míru pro uživatele. Související podpora byla zanesena do změny chování podpory tvorby cen, kde vlastních výpočtových pravidel společnosti dochází k výpočtu a přípravě nových prodejních cen.

 

Hlavní přínosy řešení

 

  • Sjednocení několika informačních vstupů v jeden kompaktní celek a zlepšení tak přehlednosti, přesnosti a preciznosti ve zpracování jednotlivých datových toků
  • Zavedení pracovních metodik logistiky skladu s využitím podpory systému.
  • Podpora obchodních a organizačních procesů uživatele včetně podpory ISO
  • Integrované internetové řešení pro prezentaci a obchodní aktivity a to i na webu pomocí iByznys
  • Robustnost systému a zvýšení bezpečnosti dat, kdy jsou všechna data v databázi SQL serveru a to včetně dokumentů a příloh ukládaných prostřednictvím modulu Centrum Sdílení Dokumentů
  • Okamžité informování vedení společnosti a manažerů o chodu společnosti (objemy prodejů, stav na bankovních účtech apod.) pomocí gridů přímo na pracovní ploše a to v reálném čase.

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 90. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 30. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 5. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 7. 500 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2