Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost Vltava-Labe-Media (VLM) jeden z největších vydavatelských domů v České republice, se rozhodla změnit svoje klíčové podnikové procesy. Pro oblast ekonomiky se po důkladném výběrovém řízení stal jejím partnerem  Byznys ERP společnosti Byznys software.

 

 

Doposud společnost využívala jako základ svého ekonomického informačního systému MS DOS řešení. Tento systém se rozhodla nahradit komplexním řešením a to z důvodu zvyšujících se nároků na výstupní analýzy a podporu managementu. Rozvoj společnosti zaznamenal v posledních letech mnohonásobný nárůst. Spojením do té doby krajských vydavatelských domů pod společnou značku, došlo k zásadnímu nárůstu datové základny. I tento fakt se stal jedním z důvodů změny systému.

 

Společnost (VLM) je členěna na jednotlivé divize (celkově se jedná o cca 200 středisek) které jsou rozmístěny po celé České republice. Každá divize je samostatnou účetní jednotkou (divize JIH, divize SEVER, divize VÝCHOD, divize ZÁPAD, divize MORAVA JIH, divize MORAVA SEVER, divize MORAVA STŘED, divize VYSOČINA, divize MÍR, divize PRAHA, divize CENTRÁLA, divize INZERTMEDIA). Systém byl nainstalován na každé divizi samostatně. Zadávání dat probíhalo pouze na úrovni jednotlivých divizí, v případě vnitropodnikových operací probíhaly přenosy dat.

 

Ještě před vlastní realizací bylo s ohledem na výsledky analýzy nutné :

 

 • Zajistit komunikaci s řadou externích software.
 • Přechod z off-line zpracování na kompletní on-line provoz všech divizí.
 • Prohloubit datovou integritu a zvýšit bezpečnost dat.
 • Sjednotit číselníky obchodních partnerů a zboží (skladových karet).
 • z důvodu možného výskytu duplicit, provést kompletní analýzu číslování karet majetku a kmenových karet zaměstnanců.

Jak na sloučení dat? Po datovém sloučení všech dvanácti divizí, byla zajištěna okamžitá jednoznačná identifikace jednotlivých dokladů.. Pro zachování kompletního střediskového zpracování dle jednotlivých divizí i po sjednocení datové základny, byla ještě více rozšířena podpora střediskového pohledu na zpracování dat. Díky tomuto rozšíření funkcionality systému, lze zpracovávat na základě nadefinovaných přístupových práv pouze vybraná střediska – divize komplexně, napříč celým systémem. Následně po úspěšném zajištění komptability dat bylo provedeno naplnění dat na SQL server (tzn. Upsize). Tato data byla zkontrolována a provedena finální korekce dat. Byly odzkoušeny převodové můstky umožňující natažení dat do Byznysu z externích aplikací (zejména inzertní a distribuční systémy, a kalkulační systém).

 

Po úspěšném předání první fáze implementace, která spočívala především v nastavení společného zpracování pro centrálu, krajské divize a novinová centra, bude zahájena fáze druhá. Ta bude spočívat v nasazení systému i na jednotlivé redakce ve všech regionech po celé ČR. Základen bude opět on-line propojení dalších 75 míst / redakcí na společnou datovou základnu. Do systému Byznys  bude tak přistupovat již 175 uživatelů z celé ČR! Dalším krokem při implementaci systému bude nasazení MIS Excellent. Nasazením tohoto modulu získá společnost VLM řešení pro finanční analýzu firmy. Controllingové oddělení tak dostane nástroj, který realizuje zpětnou vazbu v procesu řízení. Z dat všech divizí automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace.

 

Hlavní přínosy řešení

 

 • Hlavním přínosem řešení je sjednocení dat do jedné databáze. Centrála má okamžitý přehled o jednotlivých divizích, aniž musí být realizovány pracné off-line přenosy a konsolidace. Centralizované řešení rovněž umožní přímé přeúčtování nákladů/výnosů mezi jednotlivými divizemi a tím odpadnou i časově náročné kontroly účtů vnitřního zúčtování, přes které je přeúčtování realizováno.
 • Ochrana dat spočívá v jednoznačném určení práv v rámci rezidentního střediskového zpracování.
 • Zajištění jednotných číselníků společnosti a jejich jednodušší údržba.
 • Možnost komunikace s produkty MS Office přímo z prostředí Byznys.
 • Nad základními daty je vybudován reportingový systém.
 • Podpora finančního řízení a jednotné řízení pohledávek.
 • Sjednocení administrace a údržby IS v celé společnosti, snižování režijních nákladů.

 

Datová základna

 

 • Finanční účetnictví – cca 1. 500 000 ročně
 • Faktury vydané – cca 200. 000 ročně
 • Faktury přijaté – cca 50. 000 ročně
 • Pokladní záznamy – cca 80. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eu



tlacitko2