Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost VRABEC a VRABEC působí v oblastech prodeje spojovacího materiálu od roku 1995. Pružné rozšiřování sortimentu a poskytování nadstandardních obchodních služeb umožňuje prodávat v současné době spojovací materiál několika tisícům zákazníků. Společnost garantuje kompletaci celé šíře sortimentu v jedné dodávce a v časových intervalech podle přání zákazníka. Společnost VRABEC a VRABEC byla certifikována dle normy ISO 9001:2001 a dále je držitelem certifikátu českého sdružení CQS i prestižního mezinárodního IQNet.
 
V průběhu roku 2002 se vedení společnosti rozhodlo k změně stávajícího informačního systému. Důvodem byly narůstající požadavky na informační systém, které souvisely s celkovým nárůstem společnosti VRABEC a VRABEC- Jako nevyhovující se projevovala nedostatečná funkčnost informačního systému a zastaralá platforma, na které byl původní systém vybudován. S tím souvisela i nedostatečná provázanost na jiné firemní agendy a vůbec možnost rozšíření informačního systému o vlastní uživatelské nadstavby.
Po důkladném výběrovém řízení, které se zaměřilo na schopnost systému zvládnout veškeré požadavky společnosti, byl vybrán modulární podnikový informační systém Byznys ERP pracující na databázovém stroji Microsoft SQL Server.
 
Modul Skladové hospodářství je stěžejní oblastí, kterou společnost VRABEC a VRABEC využívá v podnikovém informačním systému Byznys ERP. Díky nástrojům systému, které umožňují definovat uživatelské prostředí byl systém již v prvních fázích implementace důkladně nadefinován tak, aby dokonale splňoval požadavky společnosti. Pro potřeby uživatele byly do struktur nadefinovány uživatelské položky, které umožňují velice podrobně evidovat potřebné údaje šité uživateli na míru. Tyto uživatelské položky jsou používány jednak pro účely tisku dokladů a sestav tak i pro vlastní funkcionalitu systému. Systém např. umožňuje v rámci jedné skladové karty evidovat libovolné množství objednacích čísel sortimentu, která jsou používána dle vybraného obchodního partnera.
 
Společnost VRABEC a VRABEC prošla v posledních letech velkým nárůstem a orientace v rozšiřujících se skladových prostorech by nebyla myslitelná bez evidence tzv. lokací. Systém Byznys umožňuje u každé karty sortimentu evidovat přesné výskyty sortimentu ve skladových halách a skladové obsluze je tak umožněn optimální pohyb ve skladových prostorách. Systém takto uživateli snadno sdělí nejen, kde se určitý sortiment nachází, ale i které lokace ve skladu jsou právě volné a kam budě vhodné nový sortiment umístit. Údaj o lokaci sortimentu je uložen v čárovém EAN kódu, se kterým pracují dávkové čtečky. Dávkové čtečky, které urychlují celý proces od příjmu na sklad, převodů mezi sklady, vyskladnění až po inventury, jsou ve společnosti VRABEC a VRABEC již několik let naprostou samozřejmostí a bez jejich nasazení by se zpracovávaný objem ani nedal představit. Společnost zpracovává ročně několik desítek tisíc objednávek. Pomocí EAN kódů v rámci karty sortimentu jsou řešeny přepočty mezi měrnými jednotkami při manipulaci s různými baleními sortimentu. Díky EAN kódům a dávkovým čtečkám byla výrazně snížena chybovost obsluhy a záměny sortimentu a množství zmizely z prvních míst žebříčku firemních problémů. Dávková čtečka čárového kódu pracuje přímo s objednávkou zákazníka a to znamená, že vyskladní-li obsluha skladu omylem jiný sortiment, čtečka ho upozorní právě tak jako na neúplně vyřízenou objednávku a na další případně chyby.
Tento systém byl v roce 2012 nahrazen produktem WMS, Made4net od firmy DHS. Sledování lokací bylo přesunuto ze systému Byznys ERP do systému Made4net. Změnily se čtečky z dávkových na on-line, pracující ve wifi síti. Oba systémy byly propojeny pomocí datového můstku, který zajišťuje obsluze jednak neustálý přehled nad stavy skladu, rezervacemi zboží, stavy zpracování objednávek v čase, řízení práce skladníků, úplné bezpapírové řešení v oblasti vychystávání a příjmu zboží, průběžné i roční inventury, automatické importování objednávek z E-shopu, nebo z poboček do systému Byznys ERP, spolu s kontrolou volných, k vyskladnění možných položek, které jsou i barevně dle dispozičního statusu odlišeny. Tato kontrola a následné barevné rozlišení pracuje i ve chvíli standardního pořizování objednávek. Toto rozlišení je pak i využito při návrhu objednávek obsluze k jejich uvolnění k vychystání ve skladu. Systém umožňuje nastavit v objednávce u jednotlivých položek, jestli mají být vychystány přesně na ks, nebo na celá balení, dále umožňuje vícenásobné opakované uvolnění objednávky ke zpracování ve skladu, poskytuje zpětná hlášení o nesouladu mezi skutečným a počítačovým stavem skladu, který bez okamžité reakce a nápravy neumožní skladníkovi dokončit úkol.
 
Společnost realizuje svůj odbyt nejen prostřednictvím centrálních skladů, které jsou umístěné poblíž dálniční trasy Praha – Liberec, ale i prostřednictvím sítě prodejen. Prodejny pracující v systému Byznys nastaveném pro maloobchodní prodej jsou propojeny s centrálou. Propojení umožňuje centrálně evidovat veškeré skladové pohyby, automatizovaně přesouvat doklady o pohybu sortimentu mezi jednotlivými sklady a centrálně řídit cenovou politiku jednotlivých prodejních míst. Takto centralizovaná data jsou dále automatizovaně zpracovávána pro potřeby od zjišťování stavů skladů, vyřizování objednávek, výsledků obchodu, tvorby cen až po automatizované zpracování pro potřeby účetnictví.
 
Vzhledem k velkému počtu zpracovávaných dokladů a v důsledku toho velkému objemu dat bylo rozhodnuto o využití datových skladů a technologie OLAP. Na základě požadavků analytického oddělení na výstupy, byly stanoveny dimenze a výpočtové ukazatele pro datové kostky OLAP. Dle těchto požadavků byla stanovena struktura datového skladu, který slouží jako datová základna pro tyto datové kostky. Datový sklad soustřeďuje velký objem dat v milionech záznamů z centrály a z jednotlivých prodejen a proto jeho naplnění probíhá z důvodu časové náročnosti automaticky v nočních hodinách. Po naplnění datového skladu dochází k automatickému přepočtu datových kostek, takže uživatel přistupuje při zahájení pracovní činnosti k čerstvě vytvořeným podkladům pro rozhodování. Uživatelsky vytvořené náhledy do dat prostřednictvím kontingenčních tabulek jsou uloženy v systému Byznys a jakýkoliv jeho uživatel je může využívat.
Rychlá a operativní analýza z dat obchodního i účetního systému postavená na datových kostkách OLAP umožňuje uživateli prostřednictvím kontingenčních tabulek a grafů analyzovat data přímo z Byznysu. Předem agregovaná data umožňují uživateli velice rychlé odezvy z velkého objemu dat, které by byly při klasickém zpracování pomocí sestav jinak velice pomalé.

 
Hlavní přínosy řešení:

 
Nasazení internetového obchodu iByznys umožnilo společnosti další nárůst zákaznické databáze. Elektronické obchodování umožňuje daleko širšímu okruhu lidí nakupovat kdykoliv a z kteréhokoliv místa a jeho automatizovaný proces umožňuje vysoce efektivně zpracovávat poptávku. Prostřednictvím tohoto obchodu nabízí všem uživatelům Internetu v aktuální skladové zásobě svůj sortiment, který vede ve svém informačním systému. Uživatelé mohou kdykoliv vstoupit do takového obchodu a libovolný sortiment si ihned objednat. Do systému Byznys ERP jsou tak automaticky zapisovány objednávky zákazníků, čímž dochází následně k automatické rezervaci sortimentu na skladu. Obchodní oddělení má pak okamžitě připravené požadavky na vystavení objednávek ke svým dodavatelům na základě definovaného minimálního množství na skladu a veškerých přijatých objednávek včetně objednávek z internetového obchodu.

 
Využití nových technologií podnikového informačního systému Byznys ERP pomohl společnosti VRABEC a VRABEC být pružným a spolehlivým obchodním partnerem a rozšiřovat a upevňovat tak své postavení na trhu.

 
Datová základna:

  
Finanční účetnictví: cca 32. 000 ročně

Faktury přijaté: cca 9. 500 ročně

Faktury vydané: cca 14. 000 ročně

Pokladní záznamy: cca 9. 500 ročně

 

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2