Přihlášení

tematicky obrazek

Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o. poskytuje právní služby v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.  Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého – zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného, zejména trestního.

 

Popis realizace:

 

Společnost Brož&Sokol&Novák hledala na českém trhu komplexní informační systém, který by dokázal stávající systém, tvořený původně „na míru“, který vzhledem k legislativě a k novým technologiím již nedokázal dostatečně pružně reagovat na potřeby uživatele. V průběhu předimplementační analýzy byly zmapovány základní požadavky uživatele, mezi které patří především integrace s externím systémem ActaSafe, který v prostředí uživatele zabezpečuje kompletní agendu spisů, elektronické dokumentace a další funkce spojené s pracovním zaměřením zákazníka. Byl tedy vytvořen obousměrný komunikační můstek na úrovni číselníku spisů a klientů, synchronizaci informací o nákladech na spisy a složených zálohách vedených v systému Byznys ERP. A zpětnému zasílání podkladů k fakturaci z ActaSafe do Byznys ERP za účelem zpracování účetní agendy, o kterou se kompletně stará systém Byznys ERP.  Základem pro úspěšnou transformaci do ERP systému bylo převedení dat ze stávající účetní agendy. Následně pak byly navrženy postupy pro zpracování firemních procesů v novém systému. Jako základ byla použita standardní funkčnost Byznys  ERP v jednotlivých oblastech dle licence systému.

Vzhledem ke specifikám účtování tzv. „na spisy“ bylo v průběhu Implementace vytvořeno množství uživatelských úprav pomocí Prvků uživatelské volnosti, které zabezpečují maximální přehled o nákladech na spisy a jejich vyúčtování v oblasti účetnictví a fakturace. Následně bylo zrealizováno školení obsluhy a dohled nad rutinním provozem.

 

Hlavní přínosy řešení:

 

  • Pružné spojení specifické agendy spisů s účetní agendou
  • Řešení procesů v oblasti práce advokátních kanceláří
  • uživatelské nastavení vzhledu a plochy Byznys ERP

Velikost datové základny:

 

Účetní doklady: cca 3.000 ročně
Faktury přijaté: cca 1.000 ročně
Faktury vydané: cca 500 ročně
Pokladní doklady: cca 1.000 ročněKontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2