Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost autoMOTOL BENI je jedním z největších dealerů koncernu FORD v České republice. Její působnost má již dlouholetou tradici a stále rostoucí objem aktivit s sebou přinesl požadavek na modernizaci informačních systémů. Dalším důvodem změny byla také potřeba sjednocení informačních systémů v rámci evropské sítě na certifikované systémy. Společnost J.K.R. ve spolupráci se společností RUBÍN-CZ, jako jedni z prvních certifikovaných dodavatelů kompletních informačních řešení pro společnosti FORD, pak byla zvolena jako nejvýhodnější varianta certifikovaného ERP systému.

Společnost autoMOTOL BENI využívala pro vedení své ekonomické agendy systém na platformě MS-DOS téhož dodavatele ERP systémů, tedy J.K.R. Vzhledem k této skutečnosti, byl přechod na nový systém  BYZNYS ERP velmi usnadněn. Oproti předchozímu stavu byl do podnikových systémů přidán nový prvek a to DOAS II od společnosti RUBÍN-CZ. Implementace pak byla zejména ve znamení nastavení a přizpůsobení obou systémů do jednoho celku s vysokou vypovídací hodnotou a jednoduchostí obsluhy, neboť mezi jednotlivými systémy je vytvořen komunikační můstek DOAS, který synchronizuje databáze obou systémů navzájem a tudíž odpadá jakákoliv duplicitní práce a systémy se chovají jako jeden integrovaný celek. ERP systém třídy BYZNYS je nadále využíván pro ekonomickou účetní a informační část chodu společnosti. V průběhu Implementace systému BYZNYS proběhlo školení uživatelů zaměřené na testovací dny v rámci kterých se simuloval reálný provoz v systému, naplnění datové základny (převod datové základny z původního systému), tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů.

Hlavní přínosy řešení

  • Sjednocení 2 informačních systémů v jeden kompaktní celek.
  • Propojení BYZNYS a DOAS II a jejich využití jako společností FORD certifikovaný ERP systém pro veškerou podnikovou agendu společně s propojením obou provozoven.
  • Tvorba vlastních výstupů ze systému a to jak propojením s nástroji MS Office tak samotnou tvorbou prostředky systému BYZNYS ve formě uživatelských formulářů a sestav.
  • Systém na platformě MS-Windows, umožňující plné využití moderních technologií a prostředků.

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 22.000 ročně
  • Faktury vydané – cca 10. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 8. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca  1.500 ročně
Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@jkr.cz

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@jkr.cz

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@jkr.cztlacitko2