Přihlášení

tematicky obrazek

Cestovní kancelář America Tours vznikla v roce 1991, a od samého počátku se profiluje jako specializovaný touroperátor /organizátor/ služeb a zájezdů do oblasti amerického kontinentu. Záměrem bylo poskytování precizních služeb v oblasti v té době neznámého kontinentu – Ameriky. Pokud uvažujete o cestě do Ameriky, jistě se vyplatí kontaktovat America Tours pro nabídku potřebných služeb.

Popis realizace:

Na základě předimplementační analýzy, byly stanoveny stěžejní body a harmonogram implementace systému. Na počátku implementace bylo provedeno školení obsluhy, došlo k uzpůsobení systému potřebám společnosti tak, aby byla odstraněna doposud nadbytečná administrativa. Ke stanovenému datu proběhl kompletní převod dat ze stávajícího systému. Tento byl proveden pomocí standardních nástrojů systému BYZNYSERP a SQL Serveru.

Klíčovým bodem bylo správné nastavení systému pro sledování zakázek dle zvyku a principu společnosti America Tours.  Postupně také došlo k revizi všech stávajících procesů společnosti a tyto byly zapracovány či upraveny pro zjednodušení práce v systému.

Došlo také k vytvoření převodového můstku mezi stávajícím rezervačním systémem, v rámci kterého dochází k tvorbě zálohových dokladů k prodaným zájezdům. Pomocí tohoto můstku došlo k odstranění přepisu těchto dokladů a tyto se nyní automaticky importují do systému BYZNYS. V nejbližší době je očekávána výměna rezervačního systému za nový, který již ve svém standardu obsahuje napojení na aplikaci v systému BYZNYSERP a to na výrazně vyšší úrovni. Importované doklady jsou poté v systému BYZNYS® účtovány, stejně jako doklady ručně pořízené, a dále spravovány (sledování plateb, vzájemné zápočty, upomínky, penalizace, atd.). Následně dochází na vyhodnocování zakázek jako takových, ať již za zájezdy katalogové nebo individuálně sestavené dle přání zákazníka.

Po komplexním otestování celého systému v rámci rutinního provozu pod dohledem konzultanta společnosti J.K.R. spol. s r.o. bylo konstatováno, že systém BYZNYS ERP je ve společnosti America Tours implementován a připraven k předání do rutinního provozu uživateli.

Hlavní přínos řešení:

  • Napojení na stávající rezervační systém
  • Existující komunikační rozhraní s plánovaným rezervačním systémem
  • Možnost propojení všech pracovišť po ČR
  • Evidence a automatické účtování přijatých záloh na odlet
  • Elektronická komunikace s bankovními domy
  • Elektronická podání na úřady

Velikost datové základny:

Finanční účetnictví: cca 5.000 ročně
Faktury vydané: cca 1.000 ročně
Faktury přijaté: cca 500 ročně
Pokladní záznamy: cca 500 ročněKontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2