Přihlášení

tematicky obrazek

Letiště Brno logoSpolečnost Letiště Brno byla založena v roce 2001. Základním předmětem její činnosti je zajišťování provozu mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany a poskytování souvisejících služeb, dále pak zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy.

Společnost LETIŠTĚ BRNO vypsala v průběhu roku 2007 výběrové řízení na nový informační systém, který by skloubil rostoucí nároky na informační agendu a zároveň integroval vyúčtování služeb poskytovaných leteckým společnostem a ostatním uživatelům letiště. Pro tento nelehký úkol byl vybrán systém BYZNYS ERP společnosti J.K.R., který nabídl nejen kompletní řešení ekonomických agend, ale zejména vytvoření stěžejního modulu pro evidenci a účtování letištních služeb a poplatků provozovatelům letadel.

Před samotným nasazením systému BYZNYS ERP bylo nutné provést nejen důkladnou předimplementační přípravu, ale seznámit se i s letištním provozem, daňovými odlišnostmi souvisejícími s poskytováním služeb letadlům a funkčností stávajících systémů používaných pro vyúčtování služeb. Na základě těchto skutečností byl navržen a v průběhu implementace vytvořen modul „Letiště“, který splňuje požadavky na evidenci poskytnutých služeb a letištních poplatků a je plně integrován do informačního systému BYZNYS ERP, se kterým plně spolupracuje.

Hlavní součástí modulu je nabídka „Handling“, která slouží k evidenci letů, poskytnutých služeb a jejich vyúčtování včetně automatického generování poplatků na základě nadefinovaných pravidel. Součástí této nabídky je možnost uvedené služby přenést do faktury. Pro rychlé vyúčtování jednotlivých pohybů letadel bylo vytvořeno automatické generování faktur a jejich úhrad pomocí pokladních dokladů.

S Handlingem úzce souvisí další nabídka „Catering“, která slouží pro vytváření objednávek občerstvení a jídel pro cestující a posádky letadel. Tato evidence umožňuje pořizovat objednávky, informovat obsluhu pomocí emailu a sms zpráv. Vyřízená objednávka může být následně volitelně obsluhou přidána do vyúčtování služeb a poplatků v nabídce „Handling“.

Pro dynamické použití vyúčtování a zrychlení práce s odbavením letadel byla vytvořena nabídka „Generování poplatků“. Tato volba na základě zadaných údajů o příletu, odletu, typu letadla, maximální vzletové hmotnosti letadla, počtu cestujících atd. primárně automaticky vygeneruje příslušné poplatky v rámci celkového vyúčtování v nabídce „Handling“. Modul rovněž obsahuje sestavy statistik, které provozovatel letiště pravidelně zasílá příslušným institucím v rámci civilního letectví jako např. Ministerstvu dopravy ČR, ICAO, EUROSTAT a dalším. Další činností společnosti LETIŠTĚ BRNO jsou pronájmy nebytových prostor, které s sebou nesou potřebu další agendy pro sledování a vyúčtování energií, na které jsme vytvořili aplikaci v systému BYZNYS ERP. Společnost LETIŠTĚ BRNO využívá tyto moduly v systému BYZNYS ERP: Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Pokladna, Evidence majetku, Excellent, Doprava, Skladové hospodářství, Informace.

Hlavní přínosy řešení

  • Integrovaný informační systém s modulem „Letiště“
  • bezproblémová komunikace s produkty MS Office
  • zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL
  • v souvislosti s databází SQL serveru velká variabilita v možnosti různých typů výstupů analyzování dat
  • provázanost jednotlivých modulů

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 8. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 4. 500 ročně
  • Faktury přijaté – cca 1. 500 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 2. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 2. 500 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2