Přihlášení

tematicky obrazek

Transoft logoAkciová společnost TranSoft poskytuje komplexní služby výpočetní techniky zejména pro firmy zabývající se celními službami, skladováním, dopravou, obchodem a výrobní činností.

Společnost TranSoft provedla na přelomu roku 2002 a 2003 výběrové řízení na nový ERP systém, který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém a současně splnil požadavky na řízení práce vyžadované normou ISO. V březnu 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS ERP . Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplementačním protokolu.

Vzhledem k předmětu činnosti uživatele se jako základ úspěšné implementace ukázala být komplexní evidence sortimentu pomocí tzv. sériových čísel sortimentu, včetně navržení a zprovoznění postupů pro evidenci reklamačních řízení za konkrétní kus sortimentu(sériové číslo). Celý proces implementace bylo nutné založit již na převodech dat z dosavadních informačních systémů, které obsahovaly samostatně jednotlivé agendy. Bylo nutné v maximální možné míře vyčistit a sloučit především duplicitní záznamy, k čemuž byl například pro číselník sortimentu skladů zvolen postup manuálního pořízení jednotlivých karet . Tento postup se správně jevil jako nejefektivnější vzhledem k potřebě kontroly stávajících dat.

Současně bylo potřeba navrhnout pracovní postupy a zprovoznit pobočky v Prachaticích a Praze. Po důkladné analýze byl pro komunikaci těchto poboček s centrálou zvolen on-line provoz pomocí terminálového klienta s jedinou centrální databází v Č. Budějovicích. K efektivnější práci přispělo též využití čteček čárového kódu. A pro evidenci obchodních aktivit byl využit systém tzv. Obchodního případu v kombinaci s modulem Informací. Samozřejmě byla též převedena stávající databáze ekonomického úseku a odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

Hlavní přínosy řešení

  • jednoznačná identifikace konkrétního sortimentu pomocí sériového čísla
  • kompletní přehled o stavu a pohybech jednoho každého kusu zboží
  • evidence reklamačního řízení

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 10. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 5. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 2. 500 ročně
  • Bankovní záznamy – cca 5. 000 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2