Přihlášení

tematicky obrazek

Veskom logoSpolečnost Veskom poskytuje komplexní dodávky a služby ve vybraných energetických oborech. V průběhu roku 2002 provedla firma výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který zvládne neustálé zvyšování požadavků na software vzhledem k potřebám rostoucí informační agendy.

V říjnu 2002 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS ERP. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Hlavním požadavkem této instalace byla maximální centrální informovanost o stavu jednotlivých obchodních aktivit, a to jak na centrále, tak i na vzdálených pobočkách. Toho bylo docíleno jednak ON-LINE připojením poboček na centrálu v Praze (což zaručuje aktuální data pro všechny uživatele systému BYZNYS ERP) a také zvolením tzv. Obchodního případu za základní princip evidence informací v systému. Obchodní případ umožňuje sledovat veškeré informace pořízené do systému z jednoho centrálního místa. Samozřejmě bylo nutné vše přizpůsobit specifice oboru podnikání uživatele, což je umožněno pomocí nástroje Prvků Uživatelské Volnosti (tzv. PUV). Doplňkové informace jsou řešeny pomocí možnosti přiložení příloh k jednotlivým dokladům či obchodnímu případu.

Samozřejmě byla též převedena stávající databáze ekonomického úseku, který naprosto plynule přešel ze systému BYZNYS na platformě DOS na nový systém BYZNYS ERP, jehož je prvně jmenovaný systém základem. Nedílnou součástí realizace zprovoznění bylo též odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti,včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

Hlavní přínosy řešení

  • centralizace a snadný přístup ke kompletním informacím o stavu konkrétního obchodního případu
  • možnost širokého přizpůsobení software specifickým požadavkům uživatele jeho vlastními silami
  • schopnost evidence informací dle předpisů certifikátu ISO

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 10. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 2. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 3. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 1. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 5. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2