Přihlášení

tematicky obrazek

Společnost byla založena v prosinci roku 1991 pod názvem HAVI Teplice. V roce 2006 byla tato společnost přejmenována a zapsána do obchodním rejstříku pod názvem HAVI s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost se v poslední letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj dosavadní podnikový informační systém ERP.

Jako nejvhodnější ERP systém si společnost HAVI s.r.o. vybrala systém  Byznys ERP od společnosti J.K.R. spol. s r.o., neboť dle prezentace a ověření funkčnosti u vybraných uživatelů je schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení její podnikové agendy. Hlavním požadavkem této instalace bylo sjednocení sledování a vyhodnocování zakázek stavebního střediska, zakázek odběratelů v návaznosti na prodej stavebního materiálu ve středisku stavebnin. Začlenění procesů prodeje ve stavebninách do ERP systému bylo pro společnost velmi důležité.

Hlavní důraz byl kladen na rychlost, přehlednost a uživatelskou přívětivost při práci se systémem. Plynulost prodeje a snadný přístup k informacím o skladových položkách je základním předpokladem ke spokojenosti jak uživatele tak zákazníka stojícího u pokladny. Abychom splnili tyto základní požadavky museli být rozšířeny struktury systému o uživatelské položky a zapracovány kontroly, které pomáhají uživatelům při zadávání dokladů a zjednodušují přístup k informacím. Většina těchto úprav se prováděla pomocí Prvků Uživatelské Volnosti, což je jeden ze silných nástrojů systému.

Vzhledem k velké obrátkovosti sortimentu bylo nutné použít Aktualizaci cen, která byla velikým přínosem pro práci se skladovým sortimentem. S vazbou na Aktualizaci cen bylo nutné použít novu funkčnost párování skladových příjemek a přijatých faktur mimo standardní funkčnost, která s ohledem na Aktualizaci cen a časovou prodlevu mezi příjmem sortimentu a přijetí faktury poskytla uživateli potřebnou kontrolu správnosti obou dokladů. Dalším přínosem je komplexní přístup k informacím, jednotnost informací a především provázanost modulů systému.

ERP systém  Byznys splnil požadavky a očekávání uživatele ve většině případů pomocí standardních funkčností. Uživatel velice ocenil uživatelskou volnost systému zejména při tvorbě sestav a uživatelských polí, která zvyšuje komfort práce se systémem. Velikým přínosem pro úspěšně zvládnutou implementaci byla podpora vedení společnosti Havi.

Hlavní přínosy řešení

 • sledování zakázek stavebního střediska
 • sledování zakázek odběratelů stavebnin
 • plynulost prodeje ve stavebninách
 • snadný a komplexní přístup k informacím
 • zavedení internetového obchodu iByznys
 • možnost tvorby vlastních tiskových výstupů

Datová základna

 • Finanční účetnictví – cca 8. 000 ročně
 • Faktury vydané – cca 2. 000 ročně
 • Faktury přijaté – cca 3. 000 ročně
 • Pokladní záznamy – cca 2. 000 ročně
 • Skladové hospodářství – cca 15. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2