Přihlášení

tematicky obrazek

S.O.K. stavební, s.r.o.  je úspěšná firma podnikající ve stavebnictví, s předním postavením v oblasti Vysočiny, která se zaměřuje se na generální dodávky staveb pro zemědělství, hal a bytových domů.

Firma se již od počátku zaměřila na generální dodávky staveb. V devadesátých letech byla tímto oborem výstavba čerpacích stanic, kterých firma zrealizovala celkem deset. Dále byly aktivity firmy zaměřeny na dodávky staveb halového typu s širokým spektrem využití. Následně začala společnost budovat stavby pro bydlení, zejména bytové domy. Za deset let firma zrealizovala několik desítek developerských projektů. V tomto započatém trendu firma pokračuje i dnes. V současné době se společnost zaměřuje především na výstavbu a rekonstrukci zemědělských objektů. Společnost zrealizovala přes 240 tisíc m2 výkrmových ploch a desítky stájí. Společnost se také začala zabývat výstavbou objektů pro výrobu alternativních zdrojů energie.

Výhodou dodávek firmy je komplexnost, vysoká míra standardizace, vlastní know-how, které umožňuje nabídnout zákazníkovi variantní řešení jednotlivých konstrukcí tak, aby zrealizované dílo co nejvíce vyhovovalo potřebám zákazníka při minimalizaci investičních a provozních nákladů.

Popis realizace:

Pro nasazení systému BYZNYS se vedení společnosti rozhodlo s cílem sjednotit stávající evidence v komplexním ERP systému. V rámci výběrového řízení bylo zvažováno několik nabídek včetně specializovaných aplikací pro řešení stavební výroby, ze kterých byl nejlépe hodnocen systém BYZNYS. Ostatní nabídky systém BYZNYS předčil mimo široké škály funkcionality především možnostmi v oblasti přizpůsobení uživatelským požadavkům, jak po stránce vizuální, tak po stránce funkčnosti, jednoduchostí úprav a generování tiskových sestav včetně výstupů do několika formátů (PDF,DOC,XLS…) a v neposlední řadě také orientací na nejnovější technologie a jejich provázaností (SQL server 2008, Windows 7, MS Office 2007).

V rámci implementace informačního systému připravoval projektový tým řešení na míru např. v následujících oblastech:

 • evidence obchodních případů
 • sledování obchodních plánů
 • vyhodnocení výběrových řízení na nákup materiálu napříč zakázkami
 • řešení agendy půjčovny nářadí

Informační systém BYZNYS v současné ekonomické situaci významně pomáhá pří řízení nákladů v oblasti stavebních zakázek. Díky výše uvedeným evidencím je okamžitý přehled o finančním průběhu zakázek a je možné obratem reagovat na jakékoliv odchylky od plánů. Bez této podpory by se důsledky ekonomické situace na trhu projevily ve společnosti S.O.K. stavební, s.r.o. s mnohem větším negativním dopadem.

Hlavní přínos řešení:

 • přesné střediskové výkaznictví
 • evidence nabídek (obchodních příležitostí) včetně stanovení zodpovědností za jednotlivé úkoly
 • evidence všech kontaktů s obchodními partnery
 • plánování a sledování průběhu stavebních zakázek
 • řízení stavebních zakázek s generováním úkolů odpovědným pracovníkům
 • vyhodnocení termínů plnění úkolů s upozorňováním na potenciálně ohrožené činnosti
 • podrobné plánování a vyhodnocení nákladů a výnosů na jednotlivých zakázkách
 • správa dokumentů s vazbou na příslušné obchodní a realizační případy četně sledování verzí
 • plánování kontrolní činnosti a řešení neshod
 • zjednodušení evidence majetku pomocí čárových kódů

Datová základna:

 • Finanční účetnictví: cca 15. 000 ročně
 • Faktury vydané: cca 1. 000 ročně
 • Faktury přijaté: cca 6.000 ročně
 • Pokladna: cca 6. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2