Přihlášení

tematicky obrazek

Rowan Legal logoSpolečnost ROWAN LEGAL, založená v roce 1998, se specializuje výhradně na poskytování poradenských služeb v oboru daní, účetnictví, mezd a personalistiky, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a na poskytování právního poradenství v souvisejících oborech.

V průběhu roku 2009 hledala společnost ROWAN LEGAL nový informační systém, který by dokázal skloubit nejen rostoucí požadavky uživatele na zpracování dokladů informačního toku, ale i nástroj, který usnadní zpracování dat a jejich čerpání, přímo vlastním klientům společnosti ROWAN LEGAL. V průběhu předimplementační analýzy byly zmapovány základní požadavky uživatele, které směřovaly především k přidané hodnotě v podobě komfortní práce se systémem a k automatizovanému zpracovávání procesů pomocí Workflow. Jako základ byla použita standardní funkčnosti ERP BYZNYS VR. Konkrétně modulů Informace a Workflow. Byly zanalyzovány a nadefinovány procesy a pomocí systému evidence korespondence a generace úkolů vytvořen komplexní procesní systém. V kombinaci s modulem Centra Sdílení Dokumentů (CSD) a jeho složkováním, byla nastavena práva dle organizační struktury společnosti a jednotlivé dokumenty tak hned na vstupu dostaly své jasné umístění a přiřazení ke konkrétní formě korespondence. Současně s tímto, byly do systému implementovány přímé náhledy na dokumenty bez nutnosti dalšího rozklikávání nabídek, ke kterým je dokument připojen (např. Kniha faktur, kniha korespondence, úkol související s procesem schvalování dokumentů apod.) V průběhu implementace bylo samozřejmě též provedeno zaškolení uživatelů, provedeny převody dat v podobě obch. partnerů a rekonstrukce saldokonta dle ručně doplněných nezaplacených faktur a realizován dohled nad rutinním provozem.

Hlavní přínosy řešení

  • Centrální zpracování veškerých agend v jediném systému včetně těch klientských
  • Sjednocení a el. zpracování procesů a jejich kontrola
  • centrum sdílení dokumentů – archivace, vyhledávání, propojení jednotlivými doklady
  • možnost terminálové předzpracování přímo klientem uživatele
  • uživatelské nastavení vzhledu a plochy BYZNYS VR.

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 10 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 3 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 5 000 ročně
Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2