Přihlášení

tematicky obrazek

Primaska logoSpolečnost Primaska IS je členem skupiny Primaska. Společnosti skupiny Primaska se zabývají poradenstvím v oblasti daní, metodiky účetnictví, projektů finančních investic a podnikatelských záměrů. V České republice patří společnosti PRIMASKA AUDIT a PRIMASKA IS mezi přední české poradenské firmy v oboru auditu, účetního a daňového poradenství a v oboru informačních systémů.

Samotnému nasazení  BYZNYS ERP předcházela Předimplementační příprava. V jejím rámci byly definovány stěžejní body Implementace a zjištěny parametry technické základny.

Implementace byla zahájena síťovou instalaci systému BYZNYS. Následovalo školení uživatelů. Zároveň došlo i k upřesněnění řešení specifických agend vzhledem k požadavkům společnosti Primaska.

Před zahájením ostrého provozu byla provedena nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. Poté probíhal rutinní provoz pod dohledem konzultanta společnosti J.K.R., v jeho průběhu byly provedeny definice uživatelských formulářů.

Systém BYZNYS  splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele, definicí speciálních uživatelských menu a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny.

Hlavní přínosy řešení

  • Sledování režijních hodin pracovníka na zakázce s rozlišením, o jakou režijní činnost se jedná
  • Možnost nastavení detailních přístupových práv do modulů a definice rezidentních podmínek v sestavách
  • Možnost tisku výstupů přímo do MS Excel, MS Word, MS Outlook, PDF a jejich okamžité odeslání v elektronické podobě;
  • Vysoká bezpečnost dat díky jejich zpracovávání na SQL serveru společnosti Microsoft
  • Zautomatizovaná tvorba účetních dokladů z prvotních dokladů díky předdefinovaných předkontacím, vnitřních účetních dokladů díky definovaným souvztažnostem
  • Oprava již zaúčtovaných faktur a pokladních dokladů s promítnutím opravy do účetního dokladu (podmíněno patřičným přístupovým právem)

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 2000 ročně
  • Faktury vydané – cca 1000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 700 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 1200 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2