Přihlášení

tematicky obrazek

ZÁKAZNÍCI BYZNYS ERP MEZI VÝROBNÍMI FIRMAMI

Byznys ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. Jeho komplexní řešení řízení výroby není odvětvově specializovaný produkt, ale univerzální systém, který je relativně snadno modifikovatelný.

 

BYZNYS ERP zákazníci Výroba

Pomocí něj lze automatizovat řízení výroby v různých výrobních odvětvích, jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny, a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad pro trh. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na činnosti podpůrných činností (obchod, konstrukce, technologie a další).

 

 • Strojírenská výroba – řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro NC stroje nebo se systémy CAD.
 • Elektrotechnická výroba –  úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku.
 • Plastikářská výroba – evidence jakostí výrobků – pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi – vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál.
 • Slévárenská výroba – kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb)
 • Výroba betonových prvků – specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení.

Mezi uživatele podnikových informačních systémů Byznys ERP z oblasti výroby patří mimo jiné i společnosti:

 • Aros-osiva – výroba trav, travních směsí a dalších osiv
 • Agor Tech – výroba z plastu a pryže pro celou Evropu
 • Jablonecká nástrojárna – výroba konstrukcí a postupových lisovacích nástrojů, výrobních přípravků a měřidel.
 • 5M – Společnost podniká v oboru kompozitů a sendvičů, což jsou materiály a komponenty pro pokrokové a inovativní výrobky nebo aplikace. Zabýváme se vývojem a výrobou těchto materiálů i konečných výrobků.
 • ASTRO KOVO PLZEŇ – Nabízí zakázkovou sériovou a malosériovou výrobu na moderních CNC obráběcích centrech.
 • Pentas Hořice – Výroba moderních strojů a technologických zařízení pro nejrůznější odvětví potravinářského průmyslu, závody na zpracování masa, pivovary, lihovary, sýrárny, čokoládovny a jiné potravinářské provozy.

Více se o možnostech, které nabízejí podnikové informační systémy Byznys ERP v oblasti dopravy, logistiky a spedice, dozvíte v sekci BYZNYS ERP/Oborová řešení/Výrobní firmy.

Seznam všech referencí v oblasti:Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2