Přihlášení

tematicky obrazek

agor tech logoSpolečnost AGOR TECH působí na trhu od roku 1994 a zabývá se zejména výrobou výrobků z plastů a pryže. Působí jako dodavatel automobilového průmyslu automobilkám po celé Evropě. Mezi další činnosti patří např. výroba dudlíků, výrobků pro lékařské účely apod.

 

 

Společnost AGOR TECH se rozhodla nahradit svůj stávající skladový systém PAK. Od nového sytému požadovala kromě náhrady současného systému i další funkcionality, které by sloučily do jednoho ERP systému celopodnikovou agendu.

 

Mezi stěžejní cíle implementace patřilo

 

 • zavedení EDI komunikace se zákazníky (formát AUTOMOTIVE využívaný v automobilovém průmyslu)
 • zavedení bezdrátových čteček čárového kódu do oblasti skladové agendy
 • zavedení terminálů pro hlášení výroby a tisk štítků vč. čárových kódů
 • rozšíření informačního systému i do plánování a vyhodnocování výroby

AGOR TECH si vybral jako EDI providera společnost AIMTEC, společně s nímž byla implementace automotive EDI realizována. Protože automobilový průmysl objednává na principu stále měnících se objednávek/odvolávek, je jejich automatizovaný import a následné zpracování velmi významnou úsporou času a práce.
V současné době je přes EDI realizována většina objednávek od zákazníků.

 

Pro podporu včasného objednávání materiálu byla upravena metoda výpočtu tzv. podlimitního (tj. chybějícího) množství materiálu. Je tedy možné vyhodnotit budoucí požadovanou spotřebu materiálu pouze na základě požadavků (objednávek) od zákazníků ke zvolenému datu bez ohledu na to, co je doposud zaplánováno ve výrobě. Tento postup byl zvolen, neboť dodací lhůty na materiál jsou mnohdy delší než termíny, jež požaduje zákazník na dodání hotových výrobků. Plánování nákupu je tedy plánováno na delší časový úsek, než na jaký je plánována výroba.

 

Čtečky čárového kódu jsou využívány standardně v rámci celého toku ve skladu. Od příjmu materiálu, přes výdej do výroby, pro příjem hotových výrobků z výroby, pro nejrůznější přesuny mezi skladovými lokacemi, až po vyskladnění hotového výrobku zákazníkovi. Při výdeji hotových výrobků je požadováno rovněž sledovat počty balení (krabic, palet, vík na paletách) – tyto informace jsou předávány do ERP Byznys při výdeji hotových výrobků pomocí čtečky a jsou využívány při odesílání dodacích listů zákazníkům (ať již elektronicky přes EDI, tak i v papírové podobě – zejména standardizovaný „VDA dodací list“). Krom této agendy mají čtečky rovněž „na starosti“ tisky štítků (mimo jiných i VDA štítků pro automobilový průmysl).

 

Dále byla vytvořena sada drobných uživatelských funkčností s cílem uspořit práci obsluhy:

 

 • poloautomatické vyskladnění spotřebovaných materiálů z výrobní lokace
 • automatický tisk předem definovaných verzí štítků a DL při expedici pomocí manažera způsobu tisku
 • hlídání a upozornění čtečkou na typ a velikost skladového místa, kam skladník naskladňuje
 • FEFO a provázanost šarží ve výrobě

 

Rutinní provoz (z počátku pod dohledem) byl zahájen po 6 měsících od zahájení implementace.

 

Hlavní přínos řešení:

 

 • elektronická výměna dat přes automotive EDI
 • plánování výroby
 • zrychlení obsluhy skladu pomocí čteček
 • uživatelská otevřenost systému zajištěná vlastní definicí filtrů a prvky uživatelské volnosti


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2